Công bố dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT với những điểm mới

0
43

Ngày 20/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định về thi tốt nghiệp THPT bao gồm các nội dung: Quy định chung; chuẩn bị tổ chức thi; đối tượng, điều kiện dự thi, tổ chức đăng ký dự thi, trách nhiệm của thí sinh; công tác đề thi; coi thi; chấm thi; phúc khảo và chấm thẩm định; xét công nhận tốt nghiệp THPT và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông; chế độ báo cáo và lưu trữ; công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, xử lý các sự cố bất thường và xử lý vi phạm; tổ chức thực hiện.

Theo dự thảo, kỳ thi tốt nghiệp THPT tổ chức thi 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (KHTN) gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (KHXH) gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục phổ thông cấp THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh GDTX có thể dự thi bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp Trung cấp tham dự kỳ thi được dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng.

Ngày thi, lịch thi được quy định trong hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GDĐT.

Nội dung thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi chung là bài thi trắc nghiệm); bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận (gọi chung là bài thi tự luận).

Thời gian làm bài thi/môn thi Ngữ văn 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp KHTN và KHXH.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Việc cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông được áp dụng từ ngày 01/7/2020 (ảnh minh họa)

Theo Dự thảo, đối tượng dự thi gồm: Người đã học xong chương trình cấp THPT trong năm tổ chức kỳ thi. Người đã học xong chương trình cấp THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước. Người đã có bằng tốt nghiệp THPT, người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh.

Các đối tượng dự thi phải đáp ứng điều kiện dự thi, đăng ký dự thi và nộp đầy đủ các giấy tờ, đúng thủ tục, đúng thời hạn.

Đề thi cho mỗi bài thi/môn thi phải đạt các yêu cầu: Nội dung đề thi đáp ứng quy định tại Quy chế, đảm bảo tính chính xác, khoa học và tính sư phạm, lời văn, câu chữ phải rõ ràng; Đảm bảo phân loại được thí sinh; Đề thi tự luận phải ghi rõ số điểm của mỗi câu hỏi, điểm bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm được quy về thang điểm 10 đối với toàn bài và các môn thi thành phần của các bài thi tổ hợp; Đề thi phải có chữ HẾT tại điểm kết thúc đề và phải ghi rõ có mấy trang.

Trong một kỳ thi, mỗi bài thi/môn thi có đề thi chính thức và đề thi dự bị đáp ứng các yêu cầu quy định, mỗi đề thi có hướng dẫn chấm, đáp án kèm theo.

Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định thành lập Hội đồng ra đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thành phần Hội đồng ra đề thi gồm: Chủ tịch Hội đồng: các Phó Chủ tịch Hội đồng; Ủy viên, thư ký, cán bộ tin học- kỹ thuật; các cán bộ soạn thảo đề thi và phản biện đề thi; Lực lượng công an; Bảo vệ, y tế, nhân viên phục vụ.

Bộ trưởng Bộ GDĐT thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia. Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Việc công nhận tốt nghiệp THPT đối với thi s sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTC từ 5,0 trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT theo quy định tại Quy chế này được công nhận tốt nghiệp THPT.

Các đối tượng dự thi theo quy định tại Quy chế này nếu đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp Bằng tốt nghiệp THPT.

Người học thuộc các đối tượng quy định tại Quy chế này đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì đượccấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 cấp. Sở GDĐT chỉ đạo các trường phổ thông thực hiện việc cấp phát và quản lý Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Việc cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông được áp dụng từ ngày 01/7/2020.

Dự thảo đăng tải lấy ý kiến góp ý bắt đầu từ ngày 20/5/2020. Toàn văn dự thảo có thể tham khảo tại đây.

Theo Báo Tổ Quốc

LEAVE A REPLY