Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020 của Bộ GD&ĐT tất cả các môn

0
68

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020 của Bộ GD&ĐT vừa công bố.

Hôm nay, sau 1 ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020, Bộ GD&ĐT cũng đã tiến hành chấm thi ở các Hội đồng thi trên cả nước. Đồng thời, Bộ cũng vừa công bố đáp án chính thức cho tất cả các môn:

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ văn của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020  của Bộ GD&ĐT tất cả các môn - Ảnh 1.
Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020  của Bộ GD&ĐT tất cả các môn - Ảnh 2.

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Toán của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020  của Bộ GD&ĐT tất cả các môn - Ảnh 3.

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn tiếng Anh của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020  của Bộ GD&ĐT tất cả các môn - Ảnh 4.

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020  của Bộ GD&ĐT tất cả các môn - Ảnh 5.

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020  của Bộ GD&ĐT tất cả các môn - Ảnh 6.

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn GDCD của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020  của Bộ GD&ĐT tất cả các môn - Ảnh 7.

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020  của Bộ GD&ĐT tất cả các môn - Ảnh 8.

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Hóa học của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020  của Bộ GD&ĐT tất cả các môn - Ảnh 9.

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Sinh của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020  của Bộ GD&ĐT tất cả các môn - Ảnh 10.

LEAVE A REPLY