Đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Quang Hà 2020 lần 1

0
913

Trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc tổ chức thi thử THPT Quốc gia năm 2020 lần 1, dưới đây là đề thi thử và đáp án môn Hóa.

Đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Quang Hà 2020 lần 1

Câu 44:Nhận định nào sau đây sai?

A. Các este đều tham gia phản ứng thủy phân.       B. Các este thường có mùi thơm đặc trưng.

C. Các este rất ít tan trong nước.                            D. Các este đều tồn tại ở thể rắn.

Câu 45:Saccarozơ là loại đường phổ biến nhất, có nhiều trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt.Công thức phân tử của saccarozơ là

Câu 48:Đun nóng 5,18 gam metyl axetat với 100ml dung dich NaOH 1M đến phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

De thi thu THPTQG mon Hoa THPT Quang Ha 2020 lan 1

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Quang Hà 2020 lần 1

Câu  Mã đề 119 Mã đề 220 Mã đề 319 Mã đề 420 Mã đề 519 Mã đề 620
41 B D D A A A
42 C A C B D D
43 A D A C A A
44 D B C C C B
45 C D B C B B
46 C B C B B D
47 A B D D D A
48 C A C C B D
49 D C D B C B
50 B A C C D C
51 A C D A D C
52 A A D D C C
53 B C D C C A
54 D C B A C D
55 C A A A B D
56 D C B D C D
57 D C C C B A
58 C B B A B C
59 D B A D A A
60 C B A B B A
61 D A B A D C
62 D D C A A B
63 B C A D B C
64 A D B A B D
65 B D B C B A
66 B B D D D A
67 D A D B A C
68 C C B D A B
69 C A C B A B
70 B D D B D B
71 A B A B C C
72 A D C A A A
73 A B A D C B
74 B A A D A B
75 B D A D C C
76 D D C C A B
77 C C B B C D
78 A A A B D C
79 A C B C D D
80 B B D A D D

LEAVE A REPLY