Đề thi thử THPTQG môn Lý 2020 – THPT Quang Hà lần 1

0
950

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lý trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc tổ chức thi thử lần 1 có đáp án chi tiết.

Đề thi thử THPTQG môn Lý 2020 – THPT Quang Hà lần 1

Câu 5: Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc đơn không phụ thuộc vào

A. gia tốc trọng trường.                                           B. vĩ độ địa lý.

C. khối lượng quả nặng.                                          D. chiều dài dây treo.

Câu 6: Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định có sóng dừng với tần số dao động là 5Hz. Biên độ dao động của điểm bụng sóng là2 cm. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm của hai bó sóng cạnh nhau có cùng biên độ1 cm là2 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là :

A. 0,8 m/s.               B. 0,4 m/s.              C. 0,6 m/s.                       D. 1,2 m/s.

De thi thu THPTQG mon Ly 2020 - THPT Quang Ha lan 1

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM KHẢO SÁT THPT QUỐC GIA 2020, LẦN 1, MÔN VẬT LÍ 12

Mã đề 119 Mã đề 220 Mã đề 319 Mã đề 420 Mã đề 519 Mã đề 620
Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA
1 A 1 B 1 D 1 C 1 D 1 B
2 A 2 A 2 D 2 A 2 D 2 B
3 C 3 C 3 A 3 A 3 C 3 C
4 C 4 D 4 C 4 C 4 A 4 A
5 C 5 A 5 B 5 C 5 C 5 D
6 C 6 D 6 D 6 D 6 C 6 D
7 D 7 D 7 B 7 B 7 A 7 A
8 B 8 D 8 D 8 D 8 D 8 A
9 D 9 B 9 C 9 C 9 A 9 D
10 D 10 C 10 C 10 D 10 B 10 C
11 A 11 A 11 B 11 B 11 B 11 B
12 C 12 C 12 A 12 C 12 A 12 A
13 A 13 C 13 D 13 A 13 B 13 D
14 D 14 A 14 C 14 D 14 C 14 D
15 B 15 C 15 A 15 A 15 C 15 C
16 B 16 C 16 A 16 B 16 D 16 B
17 D 17 D 17 B 17 B 17 A 17 C
18 D 18 D 18 C 18 A 18 A 18 B
19 C 19 A 19 B 19 D 19 B 19 A
20 B 20 C 20 A 20 B 20 D 20 B
21 C 21 C 21 B 21 A 21 B 21 D
22 C 22 A 22 A 22 D 22 D 22 A
23 D 23 C 23 B 23 B 23 C 23 C
24 A 24 D 24 A 24 B 24 D 24 D
25 C 25 D 25 C 25 D 25 B 25 C
26 B 26 B 26 D 26 B 26 B 26 C
27 B 27 A 27 D 27 C 27 C 27 B
28 B 28 B 28 C 28 B 28 A 28 A
29 D 29 B 29 C 29 A 29 D 29 C
30 A 30 B 30 D 30 C 30 A 30 A
31 D 31 B 31 A 31 A 31 B 31 B
32 A 32 A 32 B 32 A 32 B 32 A
33 B 33 A 33 C 33 C 33 B 33 D
34 A 34 A 34 B 34 A 34 D 34 D
35 C 35 D 35 D 35 D 35 C 35 B
36 D 36 B 36 B 36 C 36 C 36 B
37 B 37 C 37 C 37 D 37 A 37 C
38 A 38 B 38 A 38 C 38 A 38 A
39 B 39 D 39 D 39 B 39 C 39 D
40 A 40 B 40 A 40 D 40 D 40 C

LEAVE A REPLY