Đề thi thử THPTQG môn Sử 2020 THPT Quang Hà lần 1

0
666

Câu 24: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1914 có điểm gì mới so với phong trào yêu nước trước đó?

A. Sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang.    B. Đoàn kết nhân dân trong một mặt trận.

C. Do giai cấp tư sản mới ra đời lãnh đạo.    D. Gắn cứu nước với canh tân đất nước.

Câu 25: Hai xu hướng trong phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX có sự khác nhau về

A. phương pháp.                                                  B. tư tưởng.

C. tầng lớp lãnh đạo.                                            D. mục đích

De thi thu THPTQG mon Su 2020 THPT Quang Ha lan 1

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM KHẢO SÁT THPT QUỐC GIA 2020, LẦN 1, MÔN LỊCH SỬ

(GV chú ý: Đề 1 trộn thành 03 đề lẻ 119, 319, 519, đề 2 trộn thành 3 đề chẵn: 220, 420, 620)

Câu  Mã 119 Mã 220 Mã 319 Mã 420 Mã 519 Mã 620
1 C D A D A C
2 A A D D B D
3 A C C C B A
4 B D A B B B
5 C B B C C C
6 A C A C D C
7 A A B A A B
8 A C D C C C
9 D B A B B A
10 B C D A D D
11 A A B A D B
12 B C D D A C
13 D C B D A B
14 B D A D A A
15 B D A C C D
16 D A C D C A
17 D D B B D A
18 C B C C A C
19 C A B A D D
20 D B D A A B
21 C B D D D A
22 B C C A C D
23 B A D C B D
24 D C C B D C
25 A A D A C A
26 D A A B B D
27 C C B B C B
28 B B C B B C
29 C D A A C B
30 B C C D A A
31 C B A B D D
32 A B C D C A
33 C A C A B D
34 D D D B A D
35 A D A D C B
36 A B B C D A
37 B A B A D C
38 D C D C A B
39 C B C D B C
40 D D B C B D

LEAVE A REPLY