Không đỗ tốt nghiệp, được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình GDPT?

0
2148

Học sinh học hết chương trình THPT nếu đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông (GDPT).

Đó là ý kiến được đưa ra trong báo cáo Kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tới.

Luật Giáo dục 2005 thể hiện bất cập khi đối với những người đã học xong chương trình THPT nhưng không dự thi hoặc dự thi không đỗ tốt nghiệp THPT thì không có quy định về hình thức công nhận hoàn thành chương trình GDPT cho học sinh. Luật Giáo dục chưa phân biệt giữa công nhận hoàn thành chương trình THPT và bằng tốt nghiệp THPT.

Góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), Vụ Pháp chế (Bộ GDĐT) tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân cho thấy, cơ bản có ba loại ý kiến về vấn đề này.

Trong đó, đa số ý kiến nhất trí với Điều 32 dự thảo Luật khi bổ sung quy định: Học sinh học hết chương trình THPT nếu đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDPT. Bên cạnh đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tương ứng trong Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Dự thảo Luật cũng không có quy định việc sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học vì việc tuyển sinh đại học thuộc về quyền tự chủ của các trường đại học đã được quy định trong Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung).

Với nội dung trên, có ý kiến đề nghị giao thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cho sở GDĐT.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể điều kiện để được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDPT, và xác định rõ mục đích của việc cấp giấy chứng nhận. Quy định này đảm bảo thực hiện được vấn đề liên thông đối với người học.

Theo báo cáo, có ý kiến đề nghị Dự thảo Luật không nên quy định cụ thể việc thi tốt nghiệp THPT mà nên giao Bộ GDĐT quy định tại quy chế thi tốt nghiệp THPT để đảm bảo tính linh hoạt và quản lý ngành đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Báo cáo cũng cho biết, Chính phủ nhất trí với ý kiến đa số của nhân dân nêu trên đây và  bổ sung quy định:

Học sinh học hết chương trình THPT nếu đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDPT và sửa đổi quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp để đảm bảo việc phân luồng và hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

Vấn đề tuyển sinh đại học thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục đại học (đã được sửa đổi, bổ sung).

Theo Lao Động

LEAVE A REPLY