138 câu Trắc nghiệm Tiếng Anh về Câu Cùng Nghĩa và Câu nối 2 câu

0
6328

Trong đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh, dạng câu cùng nghĩa và câu nối 2 câu thường xuất hiện và làm khó các thí sinh vì vừa phải nắm vững cấu trúc ngữ pháp vừa phải hiểu nghĩa của câu mới có thể làm được. Tham khảo bộ tài liệu những lưu ý về mặt lý thuyết và 138 câu trắc nghiệm để thực hành dạng câu hỏi này.

138 câu bài tập Tiếng Anh về Câu Cùng Nghĩa và Câu nối 2 câu