Bộ đề thi và đáp án minh họa đợt 1 kỳ thi THPT Quốc Gia 2019

0
4794

Mới đây, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố bộ đề thi minh họa đợt 1 các môn thi THPT Quốc gia 2019 gồm: Văn, Toán, Lý, Hóa, Anh Văn, Sinh, Sử, Địa và GDCD.

Nhận định về đề tham khảo THPT quốc gia 2019 mà Bộ GD&ĐT vừa công bố, nhiều giáo viên cho rằng, kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, dễ hơn năm 2018, không có câu hỏi lắt léo, đánh đố học sinh, nhiều câu hỏi thực tiễn.

Dưới đây và trọn bộ đề thi và đáp án minh họa, để các em học sinh kiểm tra kiếm thức và có kế hoạch ôn tập hiệu quả:

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2019 MÔN TIẾNG ANH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2019 MÔN NGỮ VĂN

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2019 MÔN TOÁN

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2019 MÔN VẬT LÝ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2019 MÔN HÓA HỌC

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2019 MÔN LỊCH SỬ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2019 MÔN ĐỊA LÝ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2019 MÔN SINH HỌC

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2019 MÔN GDCD