Bộ GD-ĐT thông báo kế hoạch dạy học trong điều kiện dịch Covid-19

0
273

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, Bộ GD-ĐT đã ra thông báo về một số thay đổi và lưu ý khi dạy học.

Ngày 30/1, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đã ký công văn gửi các Sở GD-ĐT về việc điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với tình hình dịch Covid-19.

Cụ thể những nội dung đáng chú ý như sau:

– Bộ GD-ĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GD-ĐT thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19; tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT tại Công văn số 5210/BGDĐT-GDTC ngày 2/12/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trường học.

– Chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch dạy học của nhà trường, chủ động triển khai tổ chức dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường.

Bộ GD-ĐT thông báo kế hoạch dạy học trong điều kiện dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

– Các Sở GD-ĐT cần thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn trong trường hợp phát hiện ca lây nhiễm Covid-19, F1, F2… kịp thời báo cáo UBND địa phương để quyết định cho học sinh nghỉ học, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh.

– Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai kịp thời hiệu quả việc dạy học trực tuyến theo Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GD-ĐT và các hình thức dạy học khác phù hợp với điều kiện của địa phương trong trường hợp phải cho học sinh nghỉ học ở trường.

– Giám đốc các Sở GD-ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng GD-ĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên triển khai thực hiện kịp thời. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bộ GD-ĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn giải quyết.