Đánh số báo danh, coi thi bài thi tổ hợp của kỳ thi tốt nghiệp cần lưu ý gì?

0
672
https://thithpt.edu.vn/thi-sinh-len-chien-luoc-vao-dai-hoc-bang-nhieu-phuong-thuc-2/
thi-sinh-len-chien-luoc-vao-dai-hoc-bang-nhieu-phuong-thuc-2

Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh phải dừng ngay việc làm bài thi, cán bộ coi thi thu đề và giấy nháp của thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh số báo danh và sử dụng đề thi tại phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Đánh số báo danh, coi thi bài thi tổ hợp của kỳ thi tốt nghiệp cần lưu ý gì? ảnh 1
Ảnh minh họa: Ngọc Mai

Theo đó, Trưởng điểm thi quy định một số cách đánh số báo danh trong phòng thi cho từng buổi thi tại điểm thi và tổ chức cho cán bộ coi thi thứ hai bắt thăm cách đánh số báo danh đồng thời với bắt thăm phòng thi trước buổi thi.

Việc phát đề thi trong phòng thi được thực hiện theo một trong hai cách: Cách 1, phát theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Cách 2, phát theo thứ tự lần lượt từ phải sang trái, từ trên xuống dưới.

Khi nhận túi đề thi, cán bộ coi thi thứ nhất bắt thăm cách phát đề thi. Tại phòng thi, thứ tự phát đề phải thực hiện đúng theo cách đã bắt thăm được.

Thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 16 Quy chế thi: Đề thi, đáp án chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật”. Theo đó, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ Tối mật đối với đề thi của các bài thi/môn thi chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài của bài thi/môn thi trắc nghiệm và hết hai phần ba (2/3) thời gian làm bài của bài thi tự luận.

Trước khi phát đề thi, cán bộ coi thi phải cho toàn thể thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của bì/túi đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 02 thí sinh trong phòng thi; chỉ được cắt bì/túi đề thi đúng giờ phát đề thi cho thí sinh quy định tại lịch thi.

Khi phát đề thi, cán bộ coi thi phổ biến cho thí sinh nội dung nêu tại điểm c mục này; đồng thời, thông báo rõ: mọi hành vi cung cấp, tiết lộ đề thi trong thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ “Tối mật” đối với đề thi đều bị coi là làm lộ bí mật nhà nước và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong bì/túi đựng đề thi của mỗi bài thi tổ hợp có chứa bì/túi đựng đề thi của từng môn thi thành phần tương ứng. Cán bộ coi thi chỉ được cắt bì/túi đề thi và phát đề thi của môn thi thành phần cho thí sinh đúng thời điểm ghi trên lịch thi.

Ngay sau khi phát đề cho thí sinh, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi. Nếu thí sinh thấy đề thi bị thiếu trang hoặc rách, nhòe, mờ, phải lập tức báo cho cán bộ coi thi để kịp thời xử lý; nếu quá 05 phút sau thời điểm cán bộ coi thi phát xong đề thi cho tất cả thí sinh trong phòng thi và cho phép thí sinh được đọc đề thi thì thí sinh phải tự chịu trách nhiệm.

Sau thời điểm nêu trên, nếu thí sinh trong phòng thi có ý kiến về tình trạng của đề thi, cán bộ coi thi phải báo cáo ngay cho Trưởng điểm thi (qua cán bộ giám sát) để báo cáo Trưởng ban Coi thi xử lý.

Chậm nhất 15 phút sau khi tính giờ làm bài, người được Trưởng điểm thi phân công thu lại đề thi thừa của bài thi/môn thi đang thi đã được cán bộ coi thi niêm phong tại phòng thi và đề thi đã sử dụng cùng giấy nháp của môn thi thành phần ngay trước đó đã được cán bộ coi thi thu của thí sinh.

Trong quá trình coi thi buổi thi trắc nghiệm, cán bộ coi thi phải đặc biệt lưu ý nhắc nhở và kiểm tra bảo đảm thí sinh tô đúng mã đề thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm.

Lưu ý quá trình tổ chức coi thi bài thi tổ hợp

Cụ thể, các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi. Thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo lịch thi trên cùng một Phiếu trả lời trắc nghiệm. Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của thí sinh trong buổi thi bài thi tổ hợp, cán bộ coi thi mới thu Phiếu trả lời trắc nghiệm.

Thí sinh thi 02 môn thi thành phần liên tiếp (bao gồm cả thí sinh giáo dục thường xuyên thi bài thi Khoa học xã hội): cán bộ coi thi và thí sinh có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị.

Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất của mình, thí sinh phải dừng ngay việc làm bài thi, cán bộ coi thi thu đề thi và giấy nháp của thí sinh. Sau đó, cán bộ coi thi phát đề thi môn thi thành phần tiếp theo và giấy nháp mới theo đúng lịch thi. Khi hết giờ làm bài môn thi thành phần thứ hai của thí sinh, cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm, thu đề thi, giấy nháp của thí sinh (trừ các môn thi Sinh học, Giáo dục công dân).

Riêng đối với thí sinh chỉ thi 02 môn thành phần thứ nhất và thứ hai của bài thi tổ hợp, sau khi thi xong môn thi thành phần thứ hai, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh ra khỏi phòng thi, theo hướng dẫn của cán bộ giám sát di chuyển về phòng chờ, ngồi tại phòng chờ, giữ gìn trật tự, đợi cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi Điểm thi.

Thí sinh thi 02 môn thi thành phần không liên tiếp: Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh phải dừng ngay việc làm bài thi, nộp đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi. Thí sinh phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, đặt Phiếu trả lời trắc nghiệm sao cho phần tô câu trả lời úp xuống mặt bàn tại vị trí ngồi của thí sinh và bảo quản Phiếu trả lời trắc nghiệm trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo.

Thí sinh chỉ thi 01 môn thi thành phần: có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài, cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm, thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ các môn thi Sinh học và Giáo dục công dân).

Riêng đối với thí sinh chỉ thi môn thi thành phần thứ nhất hoặc thứ hai, sau khi thi xong môn thi cuối cùng theo đăng ký của thí sinh, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh ra khỏi phòng thi, theo hướng dẫn của cán bộ giám sát di chuyển về phòng chờ, ngồi tại phòng chờ, giữ gìn trật tự, đợi cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi Điểm thi.

Trong suốt thời gian thi bài thi tổ hợp, cán bộ coi thi phải giám sát chặt chẽ, không để thí sinh ghi chép các nội dung hoặc để lại các dấu hiệu liên quan đến đề thi ra các giấy tờ, tài liệu, vật dụng nào khác ngoài giấy nháp (có chữ ký của cán bộ coi thi); phải kịp thời thu giữ các giấy tờ, tài liệu, vật dụng này nếu phát hiện vi phạm.

Trong khoảng thời gian nghỉ chờ làm thủ tục thi giữa 02 môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, thí sinh đã thi môn thành phần trước đó nếu có nhu cầu đặc biệt và hợp lý thì được cán bộ coi thi xem xét cho phép ra ngoài phòng thi; thí sinh phải đặt Phiếu trả lời trắc nghiệm sao cho phần tô câu trả lời úp xuống mặt bàn tại vị trí ngồi của thí sinh.

Cán bộ coi thi thứ hai chịu trách nhiệm giám sát không để thí sinh khác xâm phạm Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh; thí sinh phải chịu sự quản lý và phải tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát khi ở ngoài phòng thi. Cán bộ coi thi và cán bộ giám sát cần phối hợp chặt chẽ để cho thí sinh có nhu cầu lần lượt ra ngoài phòng thi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến trật tự phòng thi và khu vực thi.

Thí sinh chỉ thi các môn thi thành phần sau môn thi thành phần thứ nhất của bài thi tổ hợp có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi của môn dự thi ít nhất 10 phút, phải giữ trật tự trong khi chờ được gọi vào phòng thi. Nếu thí sinh đến sớm hơn (trước giờ phát đề thi từ 15 phút trở lên) thì phải vào đợi tại các phòng chờ và phải thực hiện đúng các quy định.

Thí sinh chỉ được phép sử dụng Atlat trong giờ thi môn thi thành phần Địa lí của bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Trước khi vào phòng thi, thí sinh ghi rõ họ tên và số báo danh vào trang bìa của Atlat và nộp Atlat cho cán bộ coi thi để kiểm soát. Cán bộ coi thi giao lại Atlat cho thí sinh khi bắt đầu giờ làm bài môn thi Địa lí, thu lại ngay khi hết giờ làm bài môn thi này và chỉ trả lại cho thí sinh sau khi thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng của mình trong bài thi tổ hợp.

Theo Báo Giáo dục