Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 Môn Toán Chuyên Lê Quý Đôn + Đáp án chi tiết

0
3956

Trong khoảng thời gian hơn 1 tháng còn lại này, đây là các em cần tập trung hệ thống lại lại một lần nữa tất cả các kiến thức cơ bản và bắt đầu giải đề.

Nhớ là phải tuân thủ thời gian và nội quy tương tự như thi thật để làm quen với áp lực thời gian và cách làm bài nha. Bên dưới đề thi sẽ có phần đáp án chi tiết, các em có thể xem cách giải của từng câu và tập trung vào những phần mình chưa làm được nhé.

Đây là phần đề thi:

Đề thi thử THPT quốc gia – Lần 1 Môn Toán – Chuyên Lê Quý Đôn
Đề thi thử THPT quốc gia – Lần 1 Môn Toán – Chuyên Lê Quý Đôn
Đề thi thử THPT quốc gia – Lần 1 Môn Toán – Chuyên Lê Quý Đôn
Đề thi thử THPT quốc gia – Lần 1 Môn Toán – Chuyên Lê Quý Đôn

 

Dưới đây là đáp án chi tiết, các em down về và kiểm tra từng câu để củng cố kiến thức và lưu ý những câu mình chưa trả lời được nhé.

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia – Lần 1 Môn Toán – Chuyên Lê Quý Đôn
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia – Lần 1 Môn Toán – Chuyên Lê Quý Đôn
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia – Lần 1 Môn Toán – Chuyên Lê Quý Đôn
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia – Lần 1 Môn Toán – Chuyên Lê Quý Đôn
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia – Lần 1 Môn Toán – Chuyên Lê Quý Đôn
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia – Lần 1 Môn Toán – Chuyên Lê Quý Đôn
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia – Lần 1 Môn Toán – Chuyên Lê Quý Đôn