Đề thi thử THPTQG môn Địa 2020 – THPT Quang Hà lần 1

0
1535

Trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc tổ chức thi thử THPT Quốc gia năm 2020 lần 1, dưới đây là đề thi và đáp án môn Địa.

Đề thi thử THPTQG môn Địa 2020 – THPT Quang Hà lần 1

Câu 71: Ý nào sau đây là đặc điểm của quá trình đô thị hoá?

A. Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.

B. Sức mua của người dân tăng.

C. Dân cư phân bố không đồng đều.

D. Tăng tỉ trọng lao động trong nông nghiệp.

Câu 72: Điểm giống nhau giữa vùng núi Tây Bắc với vùng núi Đông Bắc là

A. các dãy núi chủ yếu theo hướng tây bắc – đông nam.

B. địa hình cao nhất nước ta.

C. hướng nghiêng chung của địa hình là tây bắc – đông nam.

D. chia ra thành 3 dải địa hình.De thi thu THPTQG mon Dia 2020 - THPT Quang Ha lan 1

Đáp án Đề thi thử THPTQG môn Địa 2020 – THPT Quang Hà lần 1

Mã đề 119 Mã đề 220 Mã đề 319 Mã đề 420 Mã đề 519 Mã đề 620
Câu  ĐA Câu  ĐA Câu  ĐA Câu  ĐA Câu  ĐA Câu  ĐA
41 B 41 A 41 D 41 C 41 D 41 A
42 A 42 B 42 A 42 C 42 A 42 A
43 B 43 C 43 C 43 D 43 C 43 D
44 C 44 C 44 C 44 D 44 A 44 A
45 B 45 D 45 A 45 D 45 B 45 B
46 B 46 D 46 A 46 C 46 B 46 D
47 A 47 A 47 B 47 A 47 A 47 C
48 C 48 D 48 A 48 C 48 A 48 A
49 C 49 C 49 C 49 A 49 D 49 C
50 A 50 A 50 C 50 A 50 A 50 B
51 C 51 B 51 D 51 D 51 C 51 B
52 D 52 D 52 A 52 D 52 D 52 B
53 C 53 C 53 D 53 B 53 D 53 D
54 D 54 C 54 A 54 D 54 B 54 B
55 C 55 B 55 B 55 A 55 A 55 A
56 D 56 D 56 A 56 A 56 A 56 D
57 D 57 A 57 A 57 B 57 C 57 A
58 A 58 D 58 C 58 C 58 C 58 D
59 B 59 B 59 D 59 D 59 C 59 A
60 D 60 C 60 A 60 C 60 D 60 C
61 C 61 A 61 A 61 C 61 B 61 B
62 C 62 B 62 C 62 C 62 A 62 D
63 B 63 D 63 A 63 B 63 D 63 C
64 A 64 A 64 C 64 C 64 D 64 D
65 A 65 D 65 C 65 C 65 D 65 D
66 B 66 D 66 B 66 C 66 D 66 C
67 D 67 B 67 B 67 A 67 A 67 D
68 A 68 C 68 A 68 A 68 A 68 D
69 D 69 D 69 D 69 A 69 B 69 A
70 B 70 C 70 D 70 D 70 C 70 D
71 A 71 D 71 A 71 A 71 C 71 C
72 C 72 A 72 A 72 D 72 B 72 C
73 B 73 D 73 D 73 D 73 B 73 A
74 A 74 D 74 A 74 C 74 B 74 C
75 A 75 B 75 B 75 A 75 A 75 C
76 D 76 B 76 A 76 B 76 C 76 A
77 C 77 A 77 B 77 A 77 D 77 B
78 A 78 B 78 A 78 B 78 A 78 C
79 B 79 A 79 B 79 C 79 C 79 C
80 A 80 C 80 C 80 C 80 B 80 C