Được bảo lưu kết quả thi THPT quốc gia nếu không bị điểm liệt

0
991

Bài thi từ 5 điểm trở lên được bảo lưu điểm để xét tốt nghiệp. Thí sinh tự do tuỳ chọn nơi nộp hồ sơ, nhưng dự thi chung với hoc sinh THPT.

Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được bảo lưu điểm thi của bài thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, và bảo lưu điểm thi của từng môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019 nếu bài thi, môn thi đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

Tuy nhiên, thí sinh chỉ được bảo lưu điểm bài thi tổ hợp nếu điểm toàn bài đạt từ 5 trở lên, và điểm các môn thi thành phần trong từng bài thi đều lớn hơn 1 (không bị điểm liệt).

Khi đăng ký bảo lưu điểm bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi đủ điểm của tất cả môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó trong phiếu đăng ký dự thi.

Điểm bảo lưu do Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương nơi thí sinh đã dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 xác nhận.

( Thí sinh tham dự kì thi THPT QG năm 2018)

Thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT được chọn địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại một trong các điểm đăng ký dự thi cho thí sinh tự do do các Sở Giáo dục và Đào tạo quy định, nhưng phải dự thi tại các điểm mà các thí sinh đang học THPT của đơn vị đăng ký dự thi đó dự thi theo qui định (thí sinh tự do không thi riêng như năm 2018).

Thí sinh có học bạ theo chương trình nào phải đăng ký dự thi theo quy định của chương trình đó.

Thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ THPT có nguyện vọng được dự thi năm 2019 phải có xác nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12, hoặc căn cứ vào hồ sơ dự thi của các kỳ thi trước.

Riêng thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp không có học bạ THPT, hoặc học bạ giáo dục thường xuyên cấp THPT đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.