Gợi ý giải đề thi THPT QG 2018 tổ hợp môn Khoa học xã hội

0
74052

Đáp án tham khảo tổ hợp môn Khoa học xã hội THPT quốc gia 2018 24 mã đề. 

Môn Lịch Sử

Mã đề 302:

 1 B 2 B  3 C  4 D  5 D 6 C  7 B  8 A
 9 D  10 D  11 B  12 B  13 A  14 C  15 C  16 C
 17 A  18 B  19 D  20 B 21 A  22 C 23 D 24 A
25 B 26 B 27 A 28 C 29 A 30 D 31 A 32 C
33 D 34 A 35 C 36 C 37 B 38 D 39 D 40 C

 

Mã đề 305:

Mã đề 306:

Tham khảo đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

 

Môn Địa Lý

Mã đề 301:

 41 C  42 C 43 B 44 D 45 A 46 A 47 B 48 D
49 A 50 B 51 A 52 D 53 B 54 D 55 C 56 C
57 A 58 A 59 B 60 D 61 D 62 B 63 C 64 B
65 A 66 D 67 B 68 B 69 A 70 C

 

Mã đề 302:

Đáp án môn địa lý mã đề 308

Tham khảo đáp án môn Địa lý kỳ tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả 24 mã đề

Đáp án môn Địa lý mã đề 318

Tham khảo đáp án môn Địa lý kỳ tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả 24 mã đề

Môn Giáo dục Công dân

Mã đề 301

 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 B 96 D
97 A 98 D 99 C 100 D 101 B 102 D 103 B 104 B
105 B 106 D 107 C 108 B  109 C 110 B 111 D 112
113 114 115 116 117 118 118 120

 

Mã đề 303:

Liên tục cập nhật…

(Tổng hợp (Zing, Vietnamnet, VnExpress…)