Hướng dẫn cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến năm 2019

0
5436

Sau khi có điểm thi THPT quốc gia, thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng xét tuyển đã đăng ký trong thời gian quy định, sau đây là hướng dẫn cách điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau khi nộp hồ sơ thi đại học, thí sinh vẫn được thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học sau khi có kết quả thi THPT quốc gia. Thí sinh chỉ được sử dụng một trong hai cách là: điều chỉnh trực tuyến hoặc sử dụng phiếu điều chỉnh.

Thời gian thực hiện điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến dự kiến từ ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 29/7. Phương thức này chỉ áp dụng khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu.

– Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

– Bước 2: chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng xét tuyển sinh từ menu Hệ thống.

– Màn hình chức năng Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh được hiển thị:

– Bước 3:  sửa nguyện vọng theo yêu cầu: Sửa thông tin nguyện vọng

– Để vào màn hình Sửa nguyện vọng, thí sinh nhấn nút “Chỉnh sửa nguyện vọng”

– Sau khi màn hình Sửa nguyện vọng hiển thị, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn muốn thay đổi.

Xóa nguyện vọng

– Để xóa một nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Xóa trên màn hình Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh.

Thay đổi thứ tự nguyện vọng

–   Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhấn nút mũi tên để di chuyển nguyện vọng.

Bước 4: Sau khi chỉnh sửa xong Nhấn nút Lưu thông tin, hệ thống sẽ gửi một mã xác thực OTP về điện thoại cho thí sinh. Thí sinh nhập mã xác thực này vào màn hình “Xác nhận đăng ký”.

–  Bước 5: Sau khi bấm “Xác nhận đăng ký” hệ thống yêu cầu xác thực một lần nữa xem thí sinh có chắc chắn thực hiện không.

– Bước 6: Sau khi bấm “OK” dữ liệu thay đổi được lưu vào hệ thống, bấm “Cancel” để hủy bỏ chỉnh sửa.