Hướng dẫn điền Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2018

0
2097

Bên cạnh việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên phần mềm trực tuyến, các thí sinh còn có thể điều chỉnh thông qua phiếu điều chỉnh nguyện vọng. Dưới đây là các bước hướng dẫn hoàn thiện phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2018 và một số thông tin thí sinh cần lưu ý.
Thời gian điều chỉnh trên giấy sẽ bắt đầu từ ngày 19/7 đến 17h ngày 28/7/2018. Thông tin điều chỉnh ĐKXT được khai trên 02 phiếu (Phiếu số 1 Nơi tiếp nhận lưu, Phiếu số 2 Thí sinh lưu)

A. Phần ghi thông tin cá nhân (mục 1, 2, 3, 4, 5, 6): Ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng kí dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng 2018.

B. Thông tin dùng để xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp
– Mục 7 “Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên”: Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên tuyển sinh“ hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh” thì đánh dấu X vào ô tương ứng (trong mục “Khu vực ưu tiên tuyển sinh” điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; trong mục “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh” điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống).

– Mục 8 “Nội dung điều chỉnh nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển”:
+ Bước 1: Thí sinh ghi chi tiết thông tin về nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng mới từ cột (1) đến cột (5);
+ Bước 2: Đối chiếu bảng mới với bảng cũ (đã đăng kí khi làm thủ tục dự thi) để ghi “nội dung điều chỉnh” vào cột (6) như sau:
– Nếu không thay đổi thứ tự NV ưu tiên và các nội dung đã đăng kí thì thí sinh ghi số 0 tại cột (6) cùng hàng;
– Nếu chỉ thay đổi thứ tự NV ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác đã đăng kí, thí sinh ghi số thứ tự NV ưu tiên cũ tại cột (6) cùng hàng;
– Những thay đổi khác thì ghi ký hiệu “TĐ” tại cột 6 cùng hàng.
Ví dụ:
Bảng danh sách nguyện vọng cũ đã đăng kí khi làm thủ tục dự thi (bảng cũ)

Trong ví dụ trên:
– Nguyện vọng 1 của bảng mới trùng với nguyện vọng 2 của bảng cũ: Điền số 2 (số thứ tự NV ưu tiên cũ) vào cột 6, hàng 1;
– Nguyện vọng 2, 3 của bảng mới thay đổi so với bảng cũ: Điền TĐ vào cột 6, hàng 2, 3;
– Nguyện vọng 4 của bảng mới không thay đổi so với bảng cũ: Điền số 0 vào cột 6, hàng 4.