Tại sao kỳ thi quốc gia 2017 lại diễn ra sớm hơn 1 tuần so với những năm trước?

0
1629

Sau khi xem xét, cân nhắc thời gian thi phù hợp và thuận lợi nhất cho thí sinh, Bộ quyết định thời gian tổ chức kỳ thi quốc gia năm 2017 sẽ được đẩy lên sớm hơn so với những năm trước.

Kỳ thi quốc gia năm 2017 sẽ được tổ chức từ ngày 21-24/6 (Ảnh chụp màn hình)

Kỳ thi năm 2017 sẽ được tổ chức từ ngày 21-24/6, trong đó thời gian thực tế thi là 2,5 ngày (năm 2016, kỳ thi diễn ra trong 4 ngày).

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được tiến hành tích cực tại từng địa phương, từng cơ sở giáo dục.

Ví dụ mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tiến hành khảo sát chọn tổ hợp và môn thi trên diện rộng và nhận được kết quả khá bất ngờ khi học sinh chọn thi môn Lịch sử và Địa lý cao hơn những năm trước.

Đặc biệt, nhiều trường trung học phổ thông sử dụng kỳ kiểm tra khảo sát học kỳ 2 của lớp 12 làm kỳ thi quốc gia thử để học sinh làm quen với phương thức thi của kỳ thi quốc gia ở tất cả các khâu như phân chia phòng thi, in sao đề thi, coi thi và chấm thi.

Mặc dù năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao cụm thi về các địa phương do các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì nhưng vai trò của các trường đại học vẫn thể hiện rõ nét trong kỳ thi năm nay thông qua việc cử cán bộ giảng viên tham gia coi thi trực tiếp tại các địa phương theo tỷ lệ 1-1 (1 địa phương, 1 trường đại học).

Theo Giáo dục