Tổng hợp lý thuyết Hóa ôn thi THPT Quốc gia 2018

0
5071

Chuyên đề tổng hơp lý thuyết môn Hóa học bao gồm:

  • Câu hỏi lý thuyết dạng đếm, tổng hợp kiến thức
  • Các mệnh đề trích từ các câu hỏi trong đề thi của Bộ
  • Giúp xâu chuỗi và hệ thống kiến thức trong thời gian nhanh nhất

Link PDF Tổng hợp lý thuyết Hóa học

Xem trước: