Xây dựng xã hội học tập tạo môi trường giáo dục lành mạnh, hiệu quả

0
336

Phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập đã phát triển rộng khắp, góp phần đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và phong trào xây dựng xã hôi học tập.

Ngày 31/12, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (XHHT) tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch 642/KH-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về Đề án xây dựng Xã hội học tập giai đoạn 2013-2020.

Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, trên cơ sở nhu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của từng cơ quan, đơn vị…

Xây dựng xã hội học tập tạo môi trường giáo dục lành mạnh, hiệu quả - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức được thiết kế theo từng lĩnh vực công chức đảm nhận. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo trang bị đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ.

Các Trung tâm học tập cộng đồng đã chủ động phối hợp với Trung tâm GDNN – GDTX cấp huyện tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục, các chuyên đề đáp ứng yêu cầu người học.

Kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 – 2020”, trên lĩnh vực xóa mù và phổ cập giáo dục, số người trong độ tuổi từ 15 – 25 tuổi biết chữ đạt tỉ lệ 99,62%; số người trong độ tuổi từ 26 – 35 tuổi biết chữ đạt tỉ lệ 98,16%; số người trong độ tuổi từ 36 – 60 tuổi biết chữ đạt tỉ lệ 96,14%; số người mới biết chữ tiếp tục tham gia giáo dục sau khi biết chữ đạt tỉ lệ 88,28%.

Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho lao động, số cán bộ, công chức cấp tỉnh được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định đạt tỉ lệ 100%; số cán bộ, công chức cấp huyện được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định đạt tỉ lệ 93,68%…

Số cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm đạt tỉ lệ 72%; số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ đạt tỉ lệ 59%…

Nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập giai đoạn năm 2021 – 2030 được xác định, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm GDNN – GDTX nhằm phổ biến kiến thức cho người dân; tập trung xóa mù chữ cho người lớn; thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…; phát triển các trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với trung tâm văn hóa thể thao xã để thu hút đông đảo người học…

Trình bày tham luận tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho biết, xây dựng Xã hội học tập là nhiệm vụ cấp bách vừa là yêu cầu chiến lược, nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của nền giáo dục, quyết định thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thời gian qua, Hội khuyến học tỉnh với vai trò nòng cốt đã chủ động liên kết, phối hợp với các đơn vị, địa phương. Hội Khuyến học cùng ngành giáo dục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, đáp ứng yêu cầu “cần gì học nấy” của người dân.

Bên cạnh đó, xác định Xây dựng xã hội học tập – nền tảng là xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập” và “đơn vị học tập”. Đến năm 2020, các chỉ tiêu về các mô hình học tập đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

“Những kết quả thu được trong xây dựng xã hội học tập đã góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương, nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng chương trình mục tiêu nông thôn mới”, bà Nguyễn Thị Hồng Vân nói.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Xã hội học tập tỉnh Quảng Trị – cho rằng, toàn tỉnh đã tạo dựng được phong trào xây dựng XHHT từ sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm của toàn thể cán bộ và nhân dân.

Phong trào học tập suốt đời (HTSĐ) được chuyển biến từ nhận thức đến hành động, việc xây dựng các mô hình học tập hiệu quả, với sự tham gia của đông đảo nhân dân. Từ đó, tạo ra sự gắn kết giữa giáo dục với gia đình, giáo dục với nhà trường và toàn xã hội được tăng cường. Việc xây dựng XHHT đã góp phần tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao hiệu quả giáo dục các địa bàn dân cư.

Phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng mô hình Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập” và “đơn vị học tập” đã phát triển rộng khắp các xã, thị trấn, thôn bản, khu phố, cơ quan, trường học và các dòng họ, góp phần đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục và phong trào xây dựng XHHT.

Xây dựng xã hội học tập tạo môi trường giáo dục lành mạnh, hiệu quả - 2

Nhấn để phóng to ảnh

Những cá nhân được tuyên dương vì những đóng góp trong thực hiện đề án xây dựng Xã hội học tập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, để thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập thường xuyên, hiệu quả, góp phần xây dựng xã hội học tập, cần lồng ghép một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong chương trình giáo dục chính trị tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Hội khuyến học các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, đơn vị; nghiên cứu lồng ghép các chương trình, kế hoạch về hướng nghiệp, đào tạo nghề cho người lao động…; huy động tốt mọi nguồn lực của các đơn vị, tổ chức, cá nhân nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện đạt kết quả các mục tiêu trong công tác xây dựng xã hội học tập giai đoạn năm 2021 – 2030…

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 -2020″.

Theo Báo Dân Trí