Đáp án câu đố tìm người cao hơn

0
1261

Đề bài:

200 học sinh được xếp thành 10 hàng ngang, mỗi hàng 20 em. Như vậy, có 20 hàng dọc được tạo ra. Chọn một em thấp nhất từ mỗi hàng dọc sẽ được 20 em, gọi người cao nhất trong 20 em này là X.

Sau khi những em vừa được chọn ra trở về vị trí ban đầu, tiếp tục chọn học sinh cao nhất từ mỗi hàng ngang sẽ được 10 em, gọi em thấp nhất trong 10 em này là Y.

Theo bạn, trong hai người (X và Y), ai cao hơn? Hãy lý giải vì sao nếu bạn hiểu chi tiết câu đố này.

dap-an-cau-do-tim-nguoi-cao-hon

Đáp án: Y cao hơn X.

Xét 3 trường hợp như sau:

– X và Y đứng cùng một hàng dọc:

Vì X là người thấp nhất hàng dọc nên Y cao hơn X.

– X và Y đứng cùng một hàng ngang:

Vì Y là người cao nhất hàng ngang nên Y hiển nhiên cao hơn X.

– X và Y không đứng cùng hàng hay cùng cột:

Chọn học sinh Z đứng cùng hàng dọc với X và cùng hàng ngang với Y.

Vì X thấp nhất hàng dọc nên Z cao hơn X, Y cao nhất hàng ngang nên Z thấp hơn Y. Ta có thứ tự: Y > Z > X. Suy ra, trong trường hợp này, Y cao hơn X.

Như vậy, trong mọi trường hợp, Y đều cao hơn X.

Thanh Tâm (theo Gpuzzles)