Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất

0
525
Các sĩ tử lớp 12 sắp bước vào kỳ thi quan trọng bậc nhất cuộc đời mình – kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là sĩ tử lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi chuyển cấp. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có nhiều sự thay đổi trong cả quy chế, thời gian tổ chức cho đến đề thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bắt đầu từ năm 2017, môn Toán trong kỳ thi Đại học đã chuyển từ hình thức tự luận sang trắc nghiệm. Cùng xem lại đề thi và đáp án môn Toán 3 năm gần đây để biết cấu trúc và kiến thức ra đề nhé!

Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Toán

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 1.
Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 2.
Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 3.
Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 4.
Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 5.
Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 6.

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Toán

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 7.

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 8.
Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 9.
Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 10.
Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 11.
Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 12.

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 13.

Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 14.
Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 15.
Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 16.
Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 17.
Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 18.

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 19.
Theo Báo Tổ Quốc