Đề thi thử THPTQG môn Toán 2019 THPT Lý Thái Tổ lần 1

0
1077

Đề thi thử THPTQG môn Toán 2019 THPT Lý Thái Tổ lần 1

Câu 35: Một người thợ thủ công cần làm một cái thùng hình hộp đứng không nắp đáy là hình vuông có thể tích 100 cm3. Để tiết kiệm vật liệu làm thùng, người đó thợ cần thiết kế sao cho tổng S của diện tích xung quanh và diện tich mặt đáy là nhỏ nhất. Tìm S.

Câu 44: Một chiếc hộp đựng 5 viên bi trắng, 3 viên bi xanh và 4 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp đó. Tính xác suất để lấy ra 4 viên bi có đủ ba màu.

De thi thu THPTQG mon Toan 2019 THPT Ly Thai To lan 1

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Toán 2019 THPT Lý Thái Tổ lần 1

MÃ ĐỀ 101

1 A 11 D 21 B 31 D 41 D
2 D 12 D 22 C 32 A 42 A
3 C 13 B 23 B 33 D 43 C
4 A 14 D 24 B 34 C 44 D
5 A 15 C 25 A 35 A 45 B
6 C 16 C 26 B 36 B 46 A
7 D 17 B 27 A 37 B 47 D
8 C 18 C 28 C 38 C 48 B
9 A 19 A 29 B 39 D 49 B
10 C 20 A 30 A 40 D 50 A