Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh Thi THPT Quốc gia 2018

0
16074

Chiều 26/6, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ (gốm tiếng Anh, tiếng Nga, Nhật, Pháp) trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 theo hình thức trắc nghiệm.

Môn Ngoại ngữ có thời gian làm bài 60 phút. Thời gian phát đề cho thí sinh là 14h20. Các thí sinh sẽ có 10 phút để đọc và kiểm tra nội dung đề, phát hiện sai sót (nếu có) của đề. Thời gian làm bài thi môn Ngoại ngữ được tính từ 14h30 và kết thúc lúc 15h30 cùng ngày.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, thí sinh làm bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học). Mỗi đề thi gồm 40 câu hỏi, trong thời gian 50 phút.

Đề thi Tiếng Anh – Mã đề 406:

Mã đề 401:

Mã đề 402:

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Mã đề 403:

Mã đề 404:

mã đề 405:

Mã đề 406:

Má đề 407:

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Mã đề 408:

Mác đề 409:

Mã đề 410:

Mã đề 411:

Mã đề 412:

Mã đề 413:

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Má đề 414:

Mã đề 415:

Má đề 416:

Mã đề 417:

Má đề 418:

Mã đề 419:

Mã đề 420:

Mã đê 421:

Mã đề 422:

Má đề 423:

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Mã đề 424:

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Theo Vietnamnet