Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 tổ hợp Khoa học xã hội

0
3852

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 tổ hợp Khoa học xã hội gồm 3 môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Hôm nay, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đề thi minh họa cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9/7.

Dưới đây là đề thi minh họa tổ hợp Khoa học xã hội gồm 3 môn Lịch sử – Địa lý – Giáo dục công dân:

Môn Lịch sử

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 tổ hợp Khoa học xã hội - Ảnh 1.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 tổ hợp Khoa học xã hội - Ảnh 2.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 tổ hợp Khoa học xã hội - Ảnh 3.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 tổ hợp Khoa học xã hội - Ảnh 4.

Môn Địa lý

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 tổ hợp Khoa học xã hội - Ảnh 5.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 tổ hợp Khoa học xã hội - Ảnh 6.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 tổ hợp Khoa học xã hội - Ảnh 7.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 tổ hợp Khoa học xã hội - Ảnh 8.