16 trường không được giao chỉ tiêu tuyển sinh ngành Sư phạm năm 2023

0
441
xet-tuyen-hoc-ba-nam-2022-nhieu-truong-dai-hoc-tuyen-lien-tuc

Trong công văn mới nhất về việc xác định số lượng chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo viên năm 2023, Bộ GD&ĐT đã không giao chỉ tiêu cho 14 trường cao đẳng và 2 trường đại học.

Quyết định này của Bộ GD&ĐT dựa trên nhu cầu của các địa phương về đào tạo giáo viên trình độ đại học, cao đẳng chính quy và năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo để xây dựng phương án xác định chỉ tiêu đào tạo năm 2023.

Các cơ sở đào tạo này trực thuộc các địa phương đã có văn bản đề nghị không có nhu cầu đào tạo giáo viên, hoặc đã sáp nhâp với các cơ sở đào tạo khác, hoặc chưa đăng ký chỉ tiêu đào tạo năm 2023. Vì vậy, Bộ GD&ĐT không có căn cứ để xây dựng phương án xác định chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên của các cơ sở này theo quy định.

Cụ thể danh sách 16 trường không được Bộ GD&ĐT giao chỉ tiêu tuyển sinh ngành đào tạo giáo viên năm 2023 như sau:

Theo Báo Zingnews