Ba trường ĐH phía Nam công bố điểm chuẩn học bạ

0
819

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM; Trường ĐH Mở TP.HCM công bố điểm chuẩn học bạ; Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm xét sơ tuyển học bạ.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM công bố điểm chuẩn xét học bạ theo phương thức xét học bạ 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) cụ thể như sau:

Ba trường ĐH phía Nam công bố điểm chuẩn học bạ
Ba trường ĐH phía Nam công bố điểm chuẩn học bạ

Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ lớp 12 (đối với đại học chính quy) và học bạ lớp 10, 11, 12 đối với 3 ngành thuộc chương trình liên kết quốc tế đến 15/7. Điều kiện là thí sinh có tổng điểm lớp 12 của tổ hợp môn xét tuyển từ 18 điểm trở lên (đối với đại học chính quy) hoặc tổng điểm của điểm trung bình cả năm lớp 10, 11, 12 từ 18 trở lên (đối với đại học liên kết quốc tế).

Trường ĐH Mở TP.HCM công bố điểm chuẩn phương thức ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi, học sinh có bằng tú tài quốc tế, chứng chỉ SAT, A-level, học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ và xét tuyển theo học bạ cụ thể như sau:

Ba trường ĐH phía Nam công bố điểm chuẩn học bạ
Ba trường ĐH phía Nam công bố điểm chuẩn học bạ

Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố kết quả sơ tuyển các ngành trình độ đại học của phương thức xét tuyển theo kết quả học bạ như sau:

Ba trường ĐH phía Nam công bố điểm chuẩn học bạ
Ba trường ĐH phía Nam công bố điểm chuẩn học bạ
Ba trường ĐH phía Nam công bố điểm chuẩn học bạ
Ba trường ĐH phía Nam công bố điểm chuẩn học bạ
Ba trường ĐH phía Nam công bố điểm chuẩn học bạ
Ba trường ĐH phía Nam công bố điểm chuẩn học bạ
Ba trường ĐH phía Nam công bố điểm chuẩn học bạ