Bảo lưu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có gì mới?

0
1963
So với quy định cũ thì việc bảo lưu điểm thi tại Thông tư mới đã sửa đổi, bổ sung theo hướng cụ thể, rõ ràng hơn.

Vào ngày 12/3, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).

Theo đó, Quy chế này hiện đang được ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020. Tuy nhiên, đến 27/4/2021 – thời điểm Thông tư 05/2021 chính thức có hiệu lực, một số quy định nêu tại Quy chế này sẽ được sửa đổi, bổ sung.

Về quy định về bảo lưu điểm thi thì tại điều 38 Thông tư 15/2020 nêu rõ: Thí sinh dự thi đủ các bài thi/môn thi quy định trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi thì được bảo lưu điểm thi của các bài thi hoặc các môn thành phần của bài thi tổ hợp đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên trong kỳ thi tổ chức năm tiếp ngay sau đó để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Nhưng trong thông tư 05/2021 lại quy định, việc bảo lưu điểm thi áp dụng cho các bài thi/môn thi.

Theo đó, quy định cụ thể như sau: Ở bài thi độc lập đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên;

Bài thi tổ hợp đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên và các môn thi thành phần của bài thi này đều đạt trên 1,0 (một) điểm;

Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên.

Như vậy, so với quy định cũ thì việc bảo lưu điểm thi tại Thông tư mới đã sửa đổi, bổ sung theo hướng cụ thể, rõ ràng hơn. Năm 2021, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.

Thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Bộ Giáo dục và đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT năm 2021, chốt thời gian thi diễn ra trong 2 ngày, dự kiến vào ngày 7 và 8/7/2021.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Bảo lưu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có gì mới? ảnh 1