Bộ GD-ĐT cho phép bảo vệ luận văn tốt nghiệp online

0
783

Trong trường hợp không thể tổ chức buổi bảo vệ đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp tập trung, Bộ GD-ĐT cho phép các trường tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến trong thời gian dịch Covid-19.

Để bảo đảm tiến độ học tập và tốt nghiệp của người học không bị gián đoạn, Bộ GD-ĐT cho phép các trường quyết định để người học bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến trong trường hợp không thể tổ chức tập trung tại trường.

Bộ GD-ĐT cho phép bảo vệ luận văn tốt nghiệp online

Bộ GD-ĐT cho phép bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT cũng đưa ra một số yêu cầu cụ thể về việc tổ chức bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến, trong đó các trường phải tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, yêu cầu và số lượng thành viên hội đồng đánh giá.

Bên cạnh đó, các trường cũng cần xây dựng và ban hành văn bản quy định cụ thể về việc tổ chức buổi bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến, trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan, bảo đảm tính trung thực, khách quan và có chế tài khi xảy ra vi phạm.

Bên cạnh đó, các thông tin về buổi bảo vệ tốt nghiệp cũng cần công khai trên trang thông tin điện tử của trường, trong đó nêu rõ địa điểm, thành phần tham dự và cách thức tham dự buổi bảo vệ trực tuyến.

Việc tổ chức bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến phải được sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và người học; đồng thời các thành viên hội đồng, người học phải được chuẩn bị các kỹ năng cần thiết để sử dụng các thiết bị, phần mềm hỗ trợ họp trực tuyến trước buổi bảo vệ.

Diễn biến của buổi bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến phải được các trường ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ kèm theo hồ sơ của người học.

Biên bản của buổi bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến (bao gồm cả quyết nghị của hội đồng) do thư ký hội đồng chịu trách nhiệm ghi chép và công khai ngay trong buổi bảo vệ tốt nghiệp, sau đó được gửi đến các thành viên hội đồng tham gia buổi bảo vệ và người học để xác nhận và gửi lại cơ sở đào tạo cùng phiếu đánh giá của từng thành viên hội đồng.

Phần mềm hỗ trợ truyền hình trực tuyến và cơ sở hạ tầng kết nối tổ chức các buổi bảo vệ trực tuyến do cơ sở đào tạo lựa chọn, bảo đảm độ an toàn, tính bảo mật, chất lượng về âm thanh, hình ảnh kết nối tới tất cả các cá nhân tham gia.

Bộ GD-ĐT khuyến khích các cơ sở đào tạo có điều kiện hỗ trợ địa điểm và kỹ thuật tổ chức bảo vệ trực tuyến cho thành viên hội đồng và người học.

Tuy nhiên, những hướng dẫn này không áp dụng đối với trường hợp những luận án tiến sĩ bảo vệ theo chế độ mật.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường phải xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến, bảo đảm chất lượng và chịu trách nhiệm giải trình, quản lý và lưu trữ tài liệu liên quan để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục và thanh tra trong trường hợp có yêu cầu.