Bộ GDĐT đính chính thông tin dự thảo phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

0
403
hoc-sinh-tu-do-lua-chon-mon-hoc-truong-kho-dap-ung-2

Bộ GD&ĐT đã thông báo đính chính thông tin trong thông báo kết luận số 1489/TB-BGDĐT về dự thảo phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.

Chiều 13/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát Thông báo đính chính thông tin trong thông báo kết luận số 1489/TB-BGDĐT về dự thảo phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đính chính mục 2 trong Thông báo Kết luận số 1489/TB-BGDĐT về dự thảo phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025:

“Tổ chức thi theo môn, gồm các môn học bắt buộc và các môn học lựa chọn trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 20218: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ”.

Trước đó, ngày 08/9/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 1489/TB-BGDĐT về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tại cuộc họp về Dự thảo phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025.

Trong đó mục 2 nêu: “Tổ chức thi theo môn, gồm các môn học bắt buộc và các môn học lựa chọn trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ, Tin học”.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa chốt phương án cuối cùng để trình Chính phủ.

Được biết, các sở Giáo dục và Đào tạo gửi ý kiến về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/9. Bộ sẽ tổng hợp, phân tích đề xuất phương án hợp lý báo cáo Thường trực Chính phủ trước khi công bố chính thức.