Đề nghị Bộ GD&ĐT giữ ổn định thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học

0
769

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng quy chế thi tốt nghiệp và tuyển sinh vào đại học ổn định, có hiệu lực trong ít nhất 5 năm để toàn ngành triển khai thực hiện hiệu quả.

Theo đó, học sinh yên tâm, có định hướng rõ ràng trong quá trình học tập.

Ngày 26/2/2015 Bộ GDĐT ban hành quy chế thi, từ năm 2016 đến năm 2020, mỗi năm đều có Thông tư thay thế hoặc điều chỉnh. Chính vì lẽ đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã có đề nghị Bộ GD&ĐT giữ ổn định thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.

Đề nghị Bộ GDĐT giữ ổn định thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Về đề nghị trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời với quan điểm sau:

Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo là một trong chín nhóm nhiệm vụ mà Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đặt ra.

Thực hiện Nghị quyết 29, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động (Nghị quyết 44), trong đó xác định “Đổi mới việc tổ chức thi, công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh CĐ, ĐH tiến tới tổ chức một kỳ thi chung, lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp và làm căn cứ tuyển sinh đào tạo nghề và đại học, cao đẳng…”.

Thực hiện NQ29, NQ44, Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch hành động, trong đó xác định đổi mới thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo là khâu đột phá góp phần nâng cao chất lượng GDĐT.

Lựa chọn này xuất phát từ việc thực hiện đổi mới thi, kiểm tra và đánh giá sẽ có tác động tích cực tới việc đổi mới phương pháp dạy và học.

Bên cạnh đó, việc thi cử tại thời điểm này còn rất nặng nề: mỗi năm phải tổ chức nhiều kỳ thi, nhiều đợt thi (trong gần 01 tháng thí sinh phải dự thi 01 kỳ thi tốt nghiệp (THPT) và 03 đợt thi tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ); học sinh các tỉnh xa phải lên Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn để dự thi rất vất vả, áp lực, tốn kém thời gian, công sức, tiền bạc của thí sinh, phụ huynh và toàn xã hội; ngoài ra, các tiêu cực trong thi cử ở Đồi Ngô, Phú Xuyên khiến dư luận rất bức xúc.

Bộ GDĐT đã xây dựng phương án đổi mới thi , xét công nhân tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại hoc, cao đẳng với mục tiêu khắc phục các bất cập nêu trên, đảm bảo trung thực, khách quan, giảm áp lực, giảm chi phí đối với thí sinh, gia đình, xã hội với nội dung cơ bản là tổ chức kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác tuyển sinh.

Trong các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, Kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức và rút kinh nghiệm qua từng năm nên ngày càng hoàn thiện.

Từ năm 2017, Kỳ thi được tổ chức ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do sở GDĐT chủ trì, các trường ĐH, CĐ phối hợp, hỗ trợ tổ chức thi; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức thi và xét tuyển ĐH, CĐ.

Đặc biệt, áp dụng hình thức thi trắc nghiệm khách quan với hầu hết các bài thi (trừ môn Ngữ văn); đảm bảo mỗi thí sinh trong cùng một phòng thi có một mã đề thi riêng; kết quả làm bài của thí sinh được chấm bằng máy quét với phần mềm máy tính.

Qua các năm thực hiện, nhất là 2 năm gần đây, Kỳ thi đã đáp ứng yêu cầu gọn nhẹ, thiết thực, khách quan, tiết kiệm, giảm áp lực cho thí sinh, gia đình và xã hội. Đến năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ GD&ĐT đã báo cáo và được Chính phủ đồng ý cho phép tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT thay thế kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015.

Việc tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 bảo đảm an toàn trong khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát huy kết quả đã đạt được của lộ trình đổi mới thi và tuyển sinh, Bộ GD&ĐT đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giữ ổn định phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho giai đoạn 2021-2025 với những điều chỉnh kỹ thuật theo từng năm cho đến khi áp dụng đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông mới;

Đồng thời, thực hiện phân định rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước và trách nhiệm triển khai của địa phương, cơ sở GD&ĐT; tiếp tục tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên giấy; đồng thời tích cực chuẩn bị và từng bước triển khai thi trên máy tính ở những nơi có đủ điều kiện.