Điểm chuẩn các trường Công an năm 2023

0
493
hoc-sinh-tu-do-lua-chon-mon-hoc-truong-kho-dap-ung-1

Cục Đào tạo, Bộ Công an vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các học viện, trường đại học Công an nhân dân năm 2023. 

Theo đó, năm nay, ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước của Học viện Chính trị Công an nhân dân có điểm chuẩn cao nhất là 24,94 điểm đối với nữ; ngành Nghiệp vụ Cảnh sát của Học viện Cảnh sát nhân dân có điểm chuẩn là 24,23 đối với nữ; ngành Nghiệp vụ An ninh của Trường ĐH An ninh nhân dân là 24,16 điểm đối với nữ và Ngành Nghiệp An ninh của Học viện An ninh nhân dân là 24,14 điểm đối với nữ.

Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển vào các học viện, trường đại học công an nhân dân năm 2023 như sau:

Cục Đào tạo Bộ Công an lưu ý, điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường công an nhân dân (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm tỷ lệ 60%) làm tròn đến 2 chữ số thập phân, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD-ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính như sau: ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5 + BTBCA*3/5 + ĐC

Trong đó:

ĐXT: điểm xét tuyển;

M1, M2, M3: điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND;

BTBCA: điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an;

ĐC: Điểm cộng.

Điểm cộng của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên theo quy chế của Bộ GD-ĐT và điểm thưởng quy định của Bộ Công an, theo công thức: ĐC = ĐƯT + Đth. Trong đó, ĐƯT = ĐT + KV. Cụ thể: + ĐC là điểm cộng; + ĐƯT là điểm ưu tiên; + ĐT là điểm ưu tiên đối tượng; + KV là điểm khu vực; + Đth là điểm thưởng.

Năm 2023, tổng chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới vào các học viện, trường công an nhân dân là 2.000; chỉ tiêu tuyển sinh hệ trung cấp công an nhân dân là gần 1.200.