Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2021: Ngành cao nhất lấy điểm 27.45

0
906
Chiều tôi ngày 15/9, điểm chuẩn đại học Thương mại 2021 đã được công bố.

Ngày 15/9, điểm chuẩn các trường đại học 2021 đã được công bố.

Trong đó điểm chuẩn Đại học Thương mại 2021 đã được công bố. Một trong những ngành hot là Marketing thương mại lấy điểm 27.4.

Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2021: Ngành cao nhất lấy điểm 27.45 - Ảnh 2.
Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2021: Ngành cao nhất lấy điểm 27.45 - Ảnh 3.