Đoán quốc gia qua các biểu tượng

0
1754

Câu 1:

doan-quoc-gia-qua-cac-bieu-tuong

A: Pháp

B: Đức

C: Ireland

Câu 2:

doan-quoc-gia-qua-cac-bieu-tuong-1

A: Anh

B: Brazil

C: Argentina

Câu 3:

doan-quoc-gia-qua-cac-bieu-tuong-2

A: Áo

B: Pháp

C: Italy

Câu 4:

doan-quoc-gia-qua-cac-bieu-tuong-3

A: Angola

B: Canada

C: Nam Phi

Câu 5:

doan-quoc-gia-qua-cac-bieu-tuong-4

A: Việt Nam

B: Thái Lan

C: Campuchia

Thanh Tâm (theo Bright Side)