Ngành Giáo dục căng mình ứng phó Covid-19, vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT

0
726

Bộ GD-ĐT yêu cầu địa phương chủ động xây dựng kịch bản và giải pháp sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 và sẽ tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT đối với các địa phương an toàn (không bị giãn cách xã hội).

Ngành Giáo dục căng mình ứng phó Covid-19, vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Ngành Giáo dục căng mình ứng phó Covid-19, vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT - 2

Nhấn để phóng to ảnh

 

Ngành Giáo dục căng mình ứng phó Covid-19, vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT - 3

Nhấn để phóng to ảnh

Ngành Giáo dục căng mình ứng phó Covid-19, vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT - 4

Nhấn để phóng to ảnh

 

Ngành Giáo dục căng mình ứng phó Covid-19, vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT - 5

Nhấn để phóng to ảnh

Ngành Giáo dục căng mình ứng phó Covid-19, vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT - 6

Nhấn để phóng to ảnh

>>Trường Đại học Thương Mại tổ chức thi học kỳ II trực tuyến

Ngành Giáo dục căng mình ứng phó Covid-19, vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT - 7

Nhấn để phóng to ảnh

Ngành Giáo dục căng mình ứng phó Covid-19, vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT - 8

Nhấn để phóng to ảnh

 

Ngành Giáo dục căng mình ứng phó Covid-19, vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT - 9

Nhấn để phóng to ảnh

Ngành Giáo dục căng mình ứng phó Covid-19, vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT - 10

Nhấn để phóng to ảnh

 

Ngành Giáo dục căng mình ứng phó Covid-19, vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT - 11

Nhấn để phóng to ảnh

Ngành Giáo dục căng mình ứng phó Covid-19, vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT - 12

Nhấn để phóng to ảnh

 

Ngành Giáo dục căng mình ứng phó Covid-19, vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT - 13

Nhấn để phóng to ảnh

Ngành Giáo dục căng mình ứng phó Covid-19, vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT - 14