Thực hiện tự chủ, học phí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) từ 16-60 triệu đồng/ năm

0
777

 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) vừa chính thức được Hội đồng ĐHQG TPHCM thông qua đề án đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ đại học.

 

Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TPHCM)Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TPHCM)

Theo đó, Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TPHCM) sẽ chuyển qua loại hình tự chủ áp dụng với đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo chi thường xuyên (nhà nước tiếp tục đầu tư kinh phí không thường xuyên và kinh phí đầu tư phát triển). Năm học 2022-2023 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện theo mô hình này.

Trên cơ sở luật Giáo dục Đại học sửa đổi bổ sung năm 2018, Trường ĐH KHXH&NV(ĐHQG TPHCM) đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ đại học theo 3 nội dung chính.

1. Về bộ máy và nhân sự:  Trường tự chủ trong thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị thuộc trường. Thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi các chức danh quản lý do trường quản lý. Trường chủ động quyết định các chế độ, chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng đối với viên chức và người lao động; quyết định về chính sách thu nhập của người lao động trong trường.

Trường hoàn toàn tự chủ về tuyển dụng, ký kết, chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động trong và ngoài nước; bổ nhiệm, sử dụng người lao động quá độ tuổi lao động (theo quy định nhà nước) để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý theo nhu cầu của trường.

2. Về cơ sở vật chất và tài chính: Trường quyết định sử dụng kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Chủ động việc lập kế hoạch đầu tư, vay vốn tín dụng ưu đãi của ngân hàng hoặc huy động các nguồn tài chính khác để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Trường được khai thác các cơ sở vật chất đã đầu tư để liên kết đào tạo, làm các dịch vụ khoa học, liên doanh, liên kết trong các hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của trường.

3. Trường được tự chủ trong xây dựng mức học phí theo nguyên tắc tính đúng chi phí đào tạo. Về mức học phí áp dụng cho năm học 2022-2023, theo thông báo, chương trình chuẩn trình độ đại học mức học phí của nhóm ngành Khoa học Xã hội là từ 16-20 triệu đồng/năm. Mức học phí của nhóm ngành Ngôn ngữ và Du lịch là từ 21-24 triệu đồng/năm.

Với hệ văn bằng 2 chính quy, văn bằng 1 vừa làm vừa học…mức học phí không vượt quá 1,5 lần. Bậc thạc sĩ không vượt quá 1,5 lần mức trần học phí CTĐT chuẩn trình độ đại học theo từng nhóm ngành, bậc tiến sĩ không vượt quá 2,5 lần.

Mức học phí chương trình chất lượng cao (theo chi phí thực tế): gấp 3 lần mức trần học phí chương trình đào tạo hệ chuẩn trình độ đại học, dự kiến là 60 triệu đồng/sinh viên/năm.

Sinh viên một lớp chất lượng cao của Nhà trường

Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TPHCM) định hướng trở thành nơi hội tụ các tinh hoa của ngành KHXHNV, hướng đến việc trở thành một cơ sở giáo dục đại học uy tín trong khu vực. Trường cũng đã xây dựng các giải pháp hỗ trợ người học và các ngành khó tuyển đặc thù khi chuyển sang cơ chế tự chủ.

Cụ thể, sinh viên gặp điều kiện khó khăn trong việc tiếp cận cơ hội học tập tại Trường sẽ được hỗ trợ tiếp cận Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia có chương trình tín dụng học tập lãi suất 0%. Trường cũng có chính sách học bổng dành cho các chương trình đặc thù theo lộ trình phù hợp. Hiện Trường đã xây dựng mức học phí phù hợp với ngành đặc thù. Đặc biệt, Trường sẽ làm đề án đề nghị Nhà nước hỗ trợ đặt hàng cho các ngành đặc thù.

Ngoài các chính sách hỗ trợ trên, Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TPHCM) hiện còn có chương trình Khuyến học Khuyến tài do các nhà tài trợ và các đơn vị đồng hành với Nhà trường hỗ trợ cho các bạn sinh viên gặp điều kiện khó khăn.