Top 10 ngành học lấy điểm chuẩn cao nhất năm 2023

0
472
bat-dau-cham-thi-tot-nghiep-thpt-2022-ngay-24-7-se-cong-bo-ket-qua

Năm nay, điểm chuẩn cao nhất thuộc về những ngành như Khoa học máy tính, Sư phạm Sử, Truyền thông, Kinh tế và Luật.

Đến ngày 25/8, khoảng gần 200 đại học công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, ngành khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội có đầu vào 29,42, soán ngôi đầu về điểm chuẩn của ngành Hàn quốc học, Quan hệ công chúng trong hai năm qua.

Điểm ngành này được tính theo công thức: [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Môn chính) x 3/4] + Điểm ưu tiên. Môn chính là Toán.

Do điểm rất cao và được tính theo công thức riêng, hai thủ khoa khối A00 (Toán, Lý, Hóa) trượt nguyện vọng 1 vào Bách khoa Hà Nội.

Ngoài Khoa học máy tính, đại học này còn 4 ngành khác có điểm chuẩn trên 28 gồm Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin Global ICT, An toàn không gian số – Cyber security (Chương trình tiên tiến). Trong đó, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo có đầu vào cao thứ hai cả nước với 28,8 điểm.

Tiếp theo, điểm chuẩn là ngành Quan hệ công chúng của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội với 28,78 điểm tại tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa).

Sư phạm Lịch sử cũng nằm trong top có điểm chuẩn cao ngất ngưởng khi có tới 4 trường lấy điểm chuẩn ngành này từ 28 trở lên, trong đó, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cao nhất với 28,58 điểm.

Top các ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2023:

TT Ngành Trường Điểm chuẩn 2023
1 CNTT: Khoa học máy tính Đại học Bách khoa Hà Nội 29,42
2 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) Đại học Bách khoa Hà Nội 28,8
3 Quan hệ công chúng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội 28,78
4 Truyền thông đa phương tiện Học viện Báo chí và Tuyên truyền 28,68
5 Sư phạm Lịch sử Đại học Sư phạm Hà Nội 2 28,58
6 Lịch sử Học viện Báo chí và Tuyên truyền 28,56
7 Ngôn ngữ Trung Đại học Ngoại thương 28,5
8 Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội 28,5
9 Đông phương học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội 28,5
10 Truyền thông quốc tế Học viện Ngoại giao 28,46