TP.HCM công bố kế hoạch kiểm tra cuối kỳ cho học sinh

0
640

Vào thời gian tổ chức kiểm tra cuối học kỳ, đối với các trường ở địa bàn được xác định dịch cấp độ 1, 2, 3 và học sinh đã đi học trực tiếp thì tổ chức kiểm tra trực tiếp. Nếu trường ở địa bàn được xác định dịch cấp độ 4 thì nhà trường tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến.

Đó là hướng dẫn về việc kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2021-2022 do Sở GD&ĐT TP.HCM gửi các trường THCS, THPT trên địa bàn ngày 7/12. Thời gian kiểm tra sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 22/1/2022.

Theo Sở GD&ĐT thành phố, trước khi tổ chức kiểm tra, trường cần rà soát, đánh giá hiệu quả việc tổ chức dạy học, tổ chức phụ đạo cho học sinh khi bắt đầu dạy học trực tiếp. Trường dạy tích hợp bố trí thời lượng dạy học trực tiếp cho các môn tích hợp nhằm củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh trước khi kiểm tra. Việc kiểm tra cuối học kỳ I ở các trường THCS, THPT sẽ được thực hiện như sau:

Vào thời gian tổ chức kiểm tra cuối học kỳ, đối với các trường ở địa bàn được xác định dịch cấp độ 1, 2, 3 và học sinh đã đi học trực tiếp thì tổ chức kiểm tra trực tiếp.

Nếu nhà trường ở địa bàn được xác định dịch cấp độ 4 và học sinh không thể đến trường học trực tiếp thì nhà trường tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến.

Đối với học sinh học hòa nhập, thực hiện kiểm tra định kỳ theo kế hoạch dạy học cá nhân đã điều chỉnh.

Đối với các học sinh thuộc diện F0, học sinh vì cách ly, giãn cách xã hội… không thể tham gia kiểm tra cuối học kỳ từ ngày 10 đến 22-1-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường xem xét cho học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá bổ sung sau khi đã thực hiện các biện pháp dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng bổ sung kiến thức.

Hình thức, cấu trúc đề kiểm tra cuối học kỳ (tự luận, trắc nghiệm, trắc nghiệm kết hợp tự luận, tỉ lệ các mức độ câu hỏi…) do hiệu trưởng trường THCS, THPT quyết định sau khi bàn bạc, thống nhất với tổ chuyên môn.

Theo kế hoạch, từ ngày 13/12, TP.HCM sẽ thí điểm cho học sinh khối lớp 1, 9 và 12 đến trường học tập trực tiếp. Sau đó một tuần, sẽ thí điểm trẻ mầm non tuổi đến trường. Việc cho học sinh quay lại trường và hình thức học cũng như số lượng học trực tiếp tùy thuộc vào cấp độ dịch nơi trường đóng trú. Sau hai tuần thí điểm, Sở GD&ĐT và các sở, ban ngành khác sẽ họp để đưa ra quyết định mới về kế hoạch học tập của học sinh.
Theo Báo Tiền Phong