Đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1

0
1536

Bộ GD&ĐT vừa chính thức công bố đáp án các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1.

Cụ thể:

Đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 ảnh 1
Đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 ảnh 2
Đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 ảnh 3