Gợi ý đáp án môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

0
1000

Sáng 8/7, các thí sinh đã hoàn tất bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (gồm các môn thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân) kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Dưới đây là đề và gợi ý đáp án môn Lịch sử.

Gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 307

Gợi ý đáp án môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Mã đề 307:

Gợi ý đáp án môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 2

Nhấn để phóng to ảnh

Gợi ý đáp án môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 3

Nhấn để phóng to ảnh

Gợi ý đáp án môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 4

Nhấn để phóng to ảnh

Gợi ý đáp án môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 5

Nhấn để phóng to ảnh

* Tiếp tục cập nhật