Bộ Quốc phòng nói về đề xuất tạm hoãn nghĩa vụ quân sự với học sinh trung cấp

0
467

Bộ Quốc phòng đã có trả lời các đề xuất tạm hoãn nghĩa vụ quân sự với học sinh trung cấp và giảm thời gian phục vụ tại ngũ từ 24 tháng xuống còn 12 tháng.

Bộ Quốc phòng nói về đề xuất tạm hoãn nghĩa vụ quân sự với học sinh trung cấp - Ảnh 1.

Các thanh niên ở Hà Nội lên đường nhập ngũ đầu năm 2023 – Ảnh: NAM TRẦN

Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự với người học trung cấp, đào tạo nghề là chưa phù hợp

Bộ Quốc phòng cho biết cử tri tỉnh Ninh Thuận nêu nội dung theo quy định tại Luật nghĩa vụ quân sự, sinh viên đang học các trường cao đẳng, đại học được tạm hoãn khám nghĩa vụ quân sự. Còn học sinh đang học tại các trường trung cấp không được tạm hoãn khám nghĩa vụ quân sự.

Cử tri Ninh Thuận kiến nghị Bộ Quốc phòng xem xét, tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự theo hướng tạm hoãn khám nghĩa vụ quân sự đối với học sinh đang học các trường trung cấp.

Trả lời nội dung này, Bộ Quốc phòng cho hay trước năm 2015, Luật nghĩa vụ quân sự quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với công dân đang học tại các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng và trường đại học.

Theo bộ, diện tạm hoãn quy định như vậy quá rộng, gây thiếu nguồn nhân lực trong tuyển quân, không bảo đảm công bằng xã hội trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đồng thời làm ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng quân đội, công dân ít có cơ hội để thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

Thực tế nhiều công dân lợi dụng việc đang học tập ở các cơ sở giáo dục, các loại hình đào tạo tại các cơ sở dạy nghề bậc trung cấp để né tránh việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bộ Quốc phòng dẫn lại quy định của điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 và cho rằng diện tạm hoãn gọi nhập ngũ đã thu hẹp hơn so với quy định trước đây.

Cụ thể, chỉ tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với công dân đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, sinh viên đại học hệ chính quy, trình độ cao đẳng hệ chính quy trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Mặt khác để bảo đảm công bằng, công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ kéo dài đến hết 27 tuổi.

Quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với công dân đang đào tạo trình độ cao đẳng, đại học là hoàn toàn phù hợp với đời sống xã hội và nguyện vọng của người dân trong giai đoạn hiện nay, vừa đáp ứng nguyện vọng chính đáng về quyền được học tập, làm việc theo quy định.

Bên cạnh đó tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cần thiết cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển đất nước, vừa bảo đảm đủ số lượng, chất lượng nguồn công dân nhập ngũ.

Bộ Quốc phòng thông tin hiện tại diện tạm hoãn gọi nhập ngũ bình quân trên cả nước trên 56%. Vì vậy nếu mở rộng diện tạm hoãn với công dân đang học trung cấp, đào tạo nghề là chưa phù hợp với tình hình hiện nay.

Bộ nêu rõ tiếp thu chỉ đạo cơ quan chức năng, nghiên cứu đề xuất Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Phục vụ tại ngũ 24 tháng là phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội

Cử tri tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sửa đổi thời gian phục vụ tại ngũ từ 24 tháng xuống 12 tháng.

Trả lời nội dung này, Bộ Quốc phòng nêu rõ thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được quy định tại điều 21 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Theo đó, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.

Bộ nhấn mạnh trong tình hình hiện nay, quy định trên phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội.

Bộ chỉ rõ liên quan chất lượng huấn luyện, sử dụng vũ khí trang bị hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu thì việc rút ngắn thời gian phục vụ tại ngũ từ 24 tháng xuống 12 tháng cần được nghiên cứu một cách tổng thể đầy đủ, thấu đáo hơn.

Theo Báo Tuổi Trẻ