Năm 2023 chỉ tiêu tuyển sinh hệ trung cấp CAND tăng gấp 3 lần năm 2022

0
492
nhieu-co-hoi-vao-dai-hoc-bang-diem-thi-danh-gia-nang-luc

Tuyển sinh hệ trung cấp CAND năm 2023 có nhiều điểm mới về phương thức xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh.

Theo Hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023 do Bộ Công an vừa mới ban hành, năm 2023, hệ trung cấp Công an nhân dân được giao 1.185 chỉ tiêu. Như vậy, so với 390 chỉ tiêu của năm 2022, chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp Công an nhân dân năm nay tăng mạnh hơn gấp 3 lần.

Trong số này, chỉ tiêu hệ trung cấp Công an nhân dân của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân là 60 chỉ tiêu; Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I là 225 chỉ tiêu; Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I là 480 chỉ tiêu và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II là 360 chỉ tiêu.

Năm 2023 chỉ tiêu tuyển sinh hệ trung cấp CAND tăng gấp 3 lần năm 2022 ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Công an nhân dân).

Mặc dù phương thức xét tuyển vào hệ trung cấp Công an nhân dân vẫn tương tự như năm 2022 nhưng có một điểm mới mà thí sinh cần lưu ý: Năm 2023, ngoài chiến sĩ nghĩa vụ và học sinh tốt nghiệp Trường Văn hoá, Bộ Công an bổ sung chỉ tiêu xét tuyển hệ trung cấp đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.

Theo đó, phương thức xét tuyển vào hệ trung cấp Công an nhân dân năm 2023 gồm 2 phương thức như sau: Phương thức 1: xét tuyển thẳng; Phương thức 2: thi tuyển.

Về việc xét tuyển chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ năm 2023:

Đối với phương thức xét tuyển thẳng:

Đối tượng và thứ tự ưu tiên xét tuyển thẳng gồm:

Thí sinh là con đẻ của liệt sỹ Công an nhân dân;

Thí sinh là con đẻ của thương binh Công an nhân dân (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên);

Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong Công an nhân dân; thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong Công an nhân dân;

Thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh

Mặt khác, thí sinh đoạt từ giải ba trở lên trong các kỳ thi Olympic, hội thi khoa học kỹ thuật, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế (ưu tiên xét tuyển giải từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu, trong trường hợp vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an) trong đó:

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học,Văn học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc được xét tuyển thẳng vào một trong các trường Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế môn Toán, Vật lý, Hóa học hoặc đoạt giải trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc trung học phổ thông một trong các lĩnh vực: Hóa học, Hệ thống nhúng, Khoa học vật liệu, Vật lý và Thiên văn được xét tuyển thẳng vào hệ trung cấp trường Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân.

Đối với phương thức thi tuyển:

Thí sinh sẽ được xét tuyển theo tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trung cấp Công an nhân dân và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân. Sau đó, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, điểm ưu tiên khu vực và điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an lấy từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu.

Công thức tính như sau: ĐXT = ((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)x3/4+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

ĐXT = ((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)x3/4+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

ĐXT: điểm xét tuyển

M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường Công an nhân dân

L10, L11, L12: điểm tổng kết 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12

KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế Bộ Lao động – Thương binh và xã hội

ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế Bộ Lao động – Thương binh và xã hội

ĐTh: điểm cộng đối tượng theo quy định của Bộ Công an.

Riêng các thí sinh đã hoàn thành chương trình các môn văn hóa phổ thông trong chương trình đào tạo trung cấp nghề, điểm trung bình học tập tương đương điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông lớp 10, 11, 12 để tính điểm xét tuyển vào trường Công an nhân dân là trung bình cộng điểm từng môn văn hóa trung học phổ thông trong cả khóa học theo hệ số của từng môn và làm tròn đến 2 chữ số thập phân, theo công thức sau:

ĐTB= ((ĐM1 x hệ số môn 1) + (ĐM2 x hệ số môn 2)+…+ (ĐMn x hệ số môn n))/(hệ số môn 1 + hệ số môn 2 +…+ hệ số môn n).

Ngoài ra, trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

Thứ hai, xét thí sinh có điểm môn ưu tiên cao hơn, trong đó: môn Toán học là môn ưu tiên đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Vật lý + Hóa học, Toán học + Vật lý + Tiếng Anh, Toán học + Hóa học + Sinh học; môn Ngữ văn là môn ưu tiên đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Lịch sử; Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý; môn Tiếng Anh là môn ưu tiên đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Anh; môn Tiếng Trung Quốc là môn ưu tiên đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Trung Quốc.

Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông lớp 10, 11, 12 từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

Về xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ, công dân thường trú trên địa bàn, học sinh Trường Văn hóa (T11) vào hệ trung cấp Công an nhân dân năm 2023:

Đối với phương thức xét tuyển thẳng:

Đối tượng và thứ tự ưu tiên xét tuyển, gồm:

Thí sinh là con đẻ của liệt sỹ Công an nhân dân;

Thí sinh là con đẻ của thương binh Công an nhân dân (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên);

Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong Công an nhân dân;

Thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong Công an nhân dân;

Thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh.

Thí sinh đoạt giải từ giải ba trở lên trong các kỳ thi Olympic, hội thi khoa học kỹ thuật, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế (ưu tiên xét tuyển giải từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu, trong trường hợp vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an) trong đó:

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học,Văn học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào một trong các trường Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế môn Toán, Vật lý, Hóa học hoặc đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc trung học phổ thông một trong các lĩnh vực: Hóa học, Hệ thống nhúng, Khoa học vật liệu, Vật lý và Thiên văn được xét tuyển thẳng vào hệ trung cấp trường Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân.

Đối với phương thức thi tuyển, những đối tượng sau sẽ được xét tuyển trong số thí sinh dự tuyển nhưng không trúng tuyển Đại học Công an nhân dân năm 2023: Chiến sĩ nghĩa vụ có quyết định xuất ngũ; Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông; Học sinh trường văn hóa (T11).

Theo Báo Giáo dục