TP.HCM: Mục tiêu đến năm 2030 có 50% học sinh đạt chứng chỉ Tin học quốc tế

0
681

UBND TP.HCM đã có quyết định phê duyệt đề án Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố theo định hướng chuẩn quốc tế giai đoạn 2021 – 2030.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Du, Quận 10 tham gia khảo sát về định hướng nghề nghiệp online trong phòng máy. Ảnh minh họa Học sinh Trường THPT Nguyễn Du, Quận 10 tham gia khảo sát về định hướng nghề nghiệp online trong phòng máy. Ảnh minh họa

Theo đó, việc triển khai đề án nhằm đạt các mục tiêu cụ thể:

Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022, đối với các trường tiên tiến – hội nhập, 90% học sinh được học và 30% đạt chứng chỉ Tin học quốc tế.

Đối với các trường phổ thông khác, đáp ứng 40% nhu cầu học sinh và 20% học sinh đạt chứng chỉ Tin học quốc tế.

Về đội ngũ giáo viên, 80% giáo viên dạy Tin học được chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu dạy Chương trình Tin học quốc tế theo cấp học.

Về cơ sở vật chất, rà soát, tiến hành trang bị, đảm bảo 100% các trường phổ thông có phòng máy vi tính và 50% đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, cấu hình máy đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo chương trình chuẩn quốc tế.

Giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, đối với các trường tiên tiến – hội nhập: 100% học sinh được học và 50% đạt chứng chỉ Tin học quốc tế.

Đối với các trường phổ thông khác đáp ứng 50% nhu cầu học sinh và 30% học sinh đạt chứng chỉ Tin học quốc tế.

Về đội ngũ giáo viên, 100% giáo viên dạy Tin học được chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu dạy Chương trình Tin học quốc tế theo cấp học.

Về cơ sở vật chất, tiếp tục đầu tư nâng cấp, đảm bảo 100% các trường phổ thông có phòng máy vi tính và 80% đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, cấu hình máy vi tính đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo chương trình chuẩn quốc tế.

Giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030, đối với các trường tiên tiến – hội nhập, 100% học sinh được học và 80% đạt chứng chỉ Tin học quốc tế.

Đối với các trường phổ thông khác, đáp ứng 80% nhu cầu học sinh và 50% học sinh đạt chứng chỉ Tin học quốc tế.

Về đội ngũ giáo viên, 100% giáo viên dạy Tin học được chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu dạy Chương trình Tin học quốc tế theo cấp học.

Về cơ sở vật chất, Tiếp tục đầu tư nâng cấp, đảm bảo 100% nhà trường có đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, cấu hình máy vi tính đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo chương trình chuẩn quốc tế.

Với quyết định phê duyệt Đề án, UBND TP.HCM giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện triển khai Đề án.
Sở GD-ĐT và UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm thẩm định và cho phép các trường phổ thông trực thuộc triển khai chương trình trên cơ sở đồng thuận, tự nguyện của học sinh và phụ huynh.