Trường Đại học Bách khoa Hà Nội điều chỉnh đề án tuyển sinh 2021

0
612
Dừng kỳ thi đánh giá tư duy, xem xét xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp là những điểm mới mà trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa đưa ra khi điều chỉnh đề án tuyển sinh năm nay.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19, ngày 9/8/2021, trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN) thông tin về các điều chỉnh đề án tuyển sinh 2021.

Theo PGS. Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Tuyển sinh dù thực hiện theo phương án điều chỉnh, Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn đảm bảo duy trì chất lượng thí sinh đầu vào, giữ vững chất lượng đào tạo của Trường.

Thông tin về các điều chỉnh đề án tuyển sinh 2021 cụ thể như sau:

Dừng kỳ thi đánh giá tư duy và điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh

Không tổ chức Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2021, chuyển toàn bộ chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy sang chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2021. Cụ thể với phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT, chỉ tiêu ban đầu là 50 – 60%, sau khi điều chỉnh sẽ là 80 – 85%.

Bổ sung phương thức xét tuyển đối với thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp

Do tình hình diễn biến dịch COVID-19 vẫn phức tạp, một số địa phương không tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2 và xét đặc cách tốt nghiệp cho các thí sinh này. Trường ĐHBKHN bổ sung phương thức xét tuyển cho diện thí sinh được đặc cách tốt nghiệp. Phương thức xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực và phỏng vấn, áp dụng tương tự quy trình xét tuyển tài năng (sẽ có thông báo chi tiết sau).

Chỉ tiêu xét tuyển đối với thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp năm 2021 không tính vào chỉ tiêu chung đã công bố, sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.

Thông tin điều chỉnh phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh

Phương thức xét tuyển tài năng (dự kiến 10 – 20% tổng chỉ tiêu): giữ nguyên thông tin như trong Đề án tuyển sinh 2021 đã công bố.

Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT (dự kiến 80 – 85% tổng chỉ tiêu).

Điểm xét từng ngành/chương trình đào tạo được xác định theo tổng điểm thi 3 môn thi của một trong các tổ hợp: A00, A01, A02, B00, D01, D07, D26, D28 và D29 (có tính hệ số môn chính ở một số ngành và điểm cộng ưu tiên theo quy định của Bộ GDĐT). Các tổ hợp A02 (Toán-Lý-Sinh), D26 (Toán-Lý-Tiếng Đức), D28 (Toán-Lý-Tiếng Nhật) và D29 (Toán-Lý-Tiếng Pháp) được sử dụng để xét tuyển vào một số ngành đặc thù của trường.

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (Academic) từ 5.0 trở lên hoặc tương đương có thể được quy đổi điểm Tiếng Anh thay cho môn thi Tiếng Anh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo theo tổ hợp A01, D01, D07…