Yêu cầu ‘nóng’ ở nơi có số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 lớn nhất cả nước

0
640

An Giang là địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm nay lớn nhất cả nước.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang cho biết Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 4.920 thí sinh (4.912 thí sinh tại An Giang chưa thi đợt 1 và 8 thí sinh các tỉnh khác gửi về).

Ngay sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 kết thúc, Sở GD&ĐT An Giang đã có văn bản hướng dẫn công tác ôn tập và tổ chức dạy học cho thí sinh thi đợt 2.

Đối với kỳ thi đợt 2 sắp tới, Sở GD&ĐT An Giang dự kiến tổ chức tại 12 Điểm thi với 222 phòng thi; mỗi Điểm thi có ít nhất 2 phòng thi dự phòng, riêng đối với những Điểm thi có hệ GDTX có thêm phòng chờ để đảm bảo thực hiện chờ vào và chờ ra, các Điểm thi này đảm bảo ít nhất 60% thí sinh THPT đang học lớp 12 trên tổng số đăng ký dự thi theo đúng quy chế thi. Dự kiến tại các huyện, thành phố có tổ chức.

Sở GD&ĐT An Giang đã yêu cầu các đơn vị được chọn làm Điểm thi báo cáo tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất, đồng thời, Sở cử người cập nhật sử dụng phần mềm quản lý thi cho đợt 2.

Điều chỉnh nhân sự Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi phù hợp với tình hình thực tế: Ban Thư ký, Ban in sao đề thi, Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi, Ban Coi thi, Ban Làm phách, Ban Chấm thi tự luận, Ban Chấm thi trắc nghiệm, chuẩn bị cho Kỳ thi. Chuẩn bị nhân sự cho Ban phúc khảo bài thi tự luận và Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm.

Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, Sở GD&ĐT An Giang sẽ phối hợp với ngành y tế tại địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai các phương án phòng chống dịch theo quy định nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi.