Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia TP.HCM 2021

0
1267

Chiều ngày 15/9, điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia TP.HCM 2021 đã được công bố.

Trường đầu tiên công bố điểm chuẩn là trường ĐH Công nghệ thông tin, với ngành có điểm trúng tuyển cao nhất 27,55 là Kỹ thuật phần mềm.

1- Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin

Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia TP.HCM 2021 - Ảnh 2.

2. Điểm chuẩn Đại học Quốc tế

Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia TP.HCM 2021 - Ảnh 3.

3. Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên

Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia TP.HCM 2021 - Ảnh 4.

Ngoài ra, còn có một số trường đã công bố điểm chuẩn như sau:

– Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM 2021

Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia TP.HCM 2021 - Ảnh 5.

– Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM 2021

Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia TP.HCM 2021 - Ảnh 6.