Chỉ tiêu tuyển sinh vào 8 trường khối ngành công an

0
497

Năm nay, các trường khối ngành công an nhân dân dự kiến xét tuyển 2.050 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy (giảm 50 chỉ tiêu so với 2021).

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công nhân dân năm 2022 cụ thể như sau:

STT Trường Chỉ tiêu
1 Học viện An ninh nhân dân:

+ Ngành nghiệp vụ An ninh (350)

+ Ngành An toàn thông tin (50)

+ Gửi đào tạo Học viện Quân y (50)

450
2 Học viện Cảnh sát nhân dân 500
3 Học viện Chính trị Công an nhân dân 100
4 Đại học An ninh nhân dân 350
5 Đại học Cảnh sát nhân dân 450
6 Đại học Phòng cháy chữa cháy 50
7 Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân 100
8 Học viện Quốc tế 50

Lưu ý, với Học viện Chính trị Công an nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy, Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân, Học viện Quốc tế; ngành An toàn thông tin của Học viện An ninh nhân dân gửi đào tạo ngành y khoa tại Học viện Quân y tuyển sinh toàn quốc. Học viện Cảnh sát nhân dân, các ngành còn lại của Học viện An ninh nhân dân tuyển sinh phía Bắc. Còn lại, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển sinh phía Nam.

Các trường sử dụng các phương thức xét tuyển như sau:

Phương thức 1, xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an. Áp dụng đối với tất cả các trường.

Phương thức 2, xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) theo quy định của Bộ Công an. Áp dụng với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị CAND, ngành Nghiệp vụ An ninh, Nghiệp vụ Cảnh sát.

Phương thức 3, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2, CA3, CA4), gọi tắt là bài thi Bộ Công an.

Phương thức này áp dụng cho tất cả các trường khối ngành công an. Cụ thể: Xét tuyển đào tạo các ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát gồm tổ hợp A00, A01, C03, D01 và bài thi CA1, CA2; ngành An toàn thông tin tại Học viện An ninh nhân gồm tổ hợp A00, A01 và bài thi: CA1. Còn lại các ngành do Học viện Chính trị Công an nhân dân đào tạo gồm tổ hợp A01, C00, C03, D01 và bài thi CA1, CA2; các ngành do Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân đào tạo gồm tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1.

Với các ngành do Đại học Phòng cháy chữa cháy đào tạo gồm tổ hợp A00 và bài thi CA1. Ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế gồm tổ hợp A01, D01 và bài thi CA1, CA2. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế gồm tổ hợp D01, D04 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4. Gửi đào tạo đại học ngành Bác sĩ đa khoa gồm tổ hợp B00 và bài thi CA1.

Ban đào tạo, Bộ Công an cho rằng, trong trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài thi Bộ Công an thì xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả học THPT. Áp dụng với tất cả các trường Công an nhân dân theo tổ hợp tương tự phương thức 3.

Trường hợp Bộ GD&ĐT không tổ chức thi tốt nghiệp và Bộ Công an không tổ chức thi hoặc thí sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh không thể tham gia thi tốt nghiệp THPT, không tham gia thi bài thi Bộ Công an thì căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và tình hình thực tế, X02 sẽ phối hợp với X01 tham mưu đề xuất xác định chỉ tiêu và tổ chức xét tuyển.

Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức vào một trường khối ngành Công an nhân dân.

Theo Báo Tiền Phong