Chỉ tiêu và lịch thi vào lớp 10 các trường chuyên Đại học ở Hà Nội năm 2022

0
546
Tên trường Chỉ tiêu Môn thi Thời gian thi
Trường THPT Chuyên Khoa học Tự Nhiên 90 em/ lớp chuyên Ngữ văn (trắc nghiệm kết hợp với tự luận, 120 phút)

Toán vòng 1 (tự luận, 120 phút)

Môn chuyên (tự luận, 150 phút)

Lịch thi: ngày 5-6/6

Công bố kết quả thi: trước ngày 25/6

Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội Chuyên Toán: 70 em

Chuyên Anh: 60 em

Còn lại: 35 em/ lớp

Toán (tự luận, 90 phút)

Ngữ văn (tự luận, 90 phút)

Môn chuyên (tự luận, 120 phút)

Lịch thi: 1/6

Công bố kết quả thi: trước ngày 31/7

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ Hệ chuyên có học bổng: 36 em

Hệ chuyên: 344 em

Hệ không chuyên: 120 em

Đánh giá năng lực Ngoại ngữ (trắc nghiệm kết hợp với tự luận, 90 phút)

Đánh giá năng lực Toán và Khoa học tự nhiên (trắc nghiệm, 55 phút)

Đánh giá năng lực Văn và Khoa học xã hội (trắc nghiệm kết hợp với tự luận, 55 phút)

Lịch thi: ngày 4/6

Công bố kết quả thi: trước ngày 8/7

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn Chuyên Văn: 75 em

Chuyên Sử, Chuyên Địa, Hệ chất lượng cao: 35 em/ lớp

Ngữ văn (tự luận, 90 phút)

Toán (trắc nghiệm, 45 phút)

Tiếng Anh (trắc nghiệm, 45 phút)

Môn chuyên (tự luận, 150 phút)

Lịch thi: ngày 29/5

Công bố kết quả thi: trước 17h ngày 10/6

Theo Thông tin tuyển sinh