Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM sẽ thu học phí từ 16 đến 60 triệu đồng/năm

0
748

– Hội đồng Đại học Quốc gia TP.HCM vừa thông qua đề án đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ đại học của Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM sẽ thu học phí từ 16 đến 60 triệu đồng/năm - Ảnh 1.

Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) sẽ tự chủ và tăng học phí từ năm học 2022-2023

Trường được tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính. Học phí sẽ có sự thay đổi từ năm học 2022-2023. Học phí được xác định theo nguyên tắc tính đúng chi phí đào tạo.

Trong đó học phí nhóm ngành khoa học xã hội bậc đại học chương trình chuẩn từ 16 đến 20 triệu đồng/năm học, nhóm ngành du lịch và ngôn ngữ từ 21 đến 24 triệu đồng.

Học phí chương trình chất lượng cao gấp 3 lần mức trần học phí chương trình đào tạo hệ chuẩn trình độ đại học, dự kiến 60 triệu đồng/sinh viên/năm.

Học phí hệ văn bằng 2 chính quy, văn bằng 1 vừa làm vừa học… không vượt quá 1,5 lần. Học phí bậc thạc sĩ không vượt quá 1,5 lần mức trần học phí chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học theo từng nhóm ngành, bậc tiến sĩ không vượt quá 2,5 lần.

Học phí bậc đại học chương trình chuẩn hiện nay của trường trung bình khoảng 10 triệu đồng/năm học. Như vậy, từ năm học tới, học phí đại học chuẩn của trường sẽ tăng từ 6 đến 14 triệu đồng/năm so với năm học này.

Bên cạnh việc thực hiện cơ chế học phí mới, trường cũng sẽ thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người học và các ngành khó tuyển, đặc thù.