Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2022 – THPT Nho Quan A lần 1

0
811

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán trường THPT Nho Quan A tổ chức thi lần 1 có đáp án chi tiết.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2022 – THPT Nho Quan A lần 1

Câu 40: Thầy Đông gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 1 năm với lãi suất là 12% một năm. Sau n năm thầy Đông rút toàn bộ số tiền (cả vốn lẫn lãi). Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất để số tiền lãi nhận được lớn hơn 40 triệu đồng (giả sử lãi suất hàng năm không thay đổi).

A. 4 .        B. 5.        C. 2 .         D. 3.

De thi thu tot nghiep THPT mon Toan 2022 - THPT Nho Quan A lan 1

De thi thu tot nghiep THPT mon Toan 2022 - THPT Nho Quan A lan 1

De thi thu tot nghiep THPT mon Toan 2022 - THPT Nho Quan A lan 1

De thi thu tot nghiep THPT mon Toan 2022 - THPT Nho Quan A lan 1

De thi thu tot nghiep THPT mon Toan 2022 - THPT Nho Quan A lan 1

Đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2022 – THPT Nho Quan A lần 1

De thi thu tot nghiep THPT mon Toan 2022 - THPT Nho Quan A lan 1

Theo Tuyển Sinh 247