ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho sinh viên tiêm đủ vắc xin học thực hành tại trường

0
683
 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đang cho sinh viên đăng ký học tập trung tại trường các học phần thực hành, thí nghiệm, đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp…
ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho sinh viên tiêm đủ vắc xin học thực hành tại trường - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tiêm đủ vắc xin sẽ được học thực hành, thí nghiệm… tập trung tại trường – Ảnh: TRẦN HUỲNH

Ngày 15-10, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã ra thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tập trung trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo đó, đối với các học phần lý thuyết, tiếp tục dạy – học bằng hình thức trực tuyến, đồng thời sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý học tập UTEx, FHQx.

Đối với các học phần thực hành, thí nghiệm, đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp, nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động dạy – học, hướng dẫn, nghiên cứu trực tiếp tại các phòng thực hành, phòng thí nghiệm, xưởng thực tập đối với các sinh viên có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch theo quy định.

Nhà trường quy định giảng viên, người học tham gia giảng dạy, học tập, nghiên cứu phải tiêm đủ liều vắc xin theo hướng dẫn của cơ quan y tế và có điều kiện di chuyển đến trường.

Các học phần được mở khi có tối thiểu 15 người học đăng ký đối với hệ đại trà và tối thiểu 10 người học đối với hệ chất lượng cao; số lượng người học tối đa cho mỗi lớp học phần là 20. Ưu tiên sinh viên khóa 2018 trở về trước.

PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh – phụ trách nhà trường – cho biết: “Chúng tôi đã phân công phòng đào tạo, phòng đào tạo không chính quy, khoa đào tạo chất lượng cao chủ trì phối hợp các khoa chuyên môn lập phương án, lên kế hoạch tổ chức cho người học đăng ký học các học phần thực hành, thí nghiệm, đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp theo các điều kiện trên và bắt đầu học từ ngày 1-11”.

Nhà trường yêu cầu giảng viên và người học tham gia giảng dạy, học tập, nghiên cứu trực tiếp tại trường phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của ngành y tế về các biện pháp phòng, chống dịch.

Phòng tổ chức hành chính nhà trường sẽ thực hiện việc đo thân nhiệt, kiếm tra khai báo y tế và thẻ xanh COVID-19 tại cổng trường.

Đối với người chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên hoặc không có nhu cầu đăng ký, nhà trường sẽ tổ chức các học phần trên khi đáp ứng đủ các điều kiện tổ chức dạy – học, nghiên cứu theo các quy định chung của thành phố và ngành y tế.